Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

CMS LARS Vivo verze 1.1

Nová verze 1.1 je k dispozici. Přináší novinky v podobě zlepšené podpory pro mobilní zařízení, nových obsahů a modulů až po zlepšení výkonnosti systému a komfortu uživatelského prostředí.

CMS LARS Vivo ve verzi 1.1 přináší celou řadu vylepšení i zcela nových funkcí. Hlavním tématem  verze 1.1 je rozšířená podpora mobilních (a obecně specifických/alternativních typů) zařízení.

Vylepšená podpora specifických typů zařízení

CMS LARS Vivo již ve verzi 1.0 obsahovalo podporu pro zobrazení na různých cílových zařízeních. Ve verzi 1.1 tato podpora byla rozšířena o detekční prostupy, optimalizaci výkonnosti.

Nové typy obsahů a moduly

CMS LARS Vivo nabízí dva nové typy obsahu, které umožní jak jednodušší správu a zobrazení specifických typů informací, tak pokročilé možnosti interakce s návštěvníkem bez nutnosti vývoje specifických komponent na míru projektu.

Multimediální objekt

„Multimedia Object“ slouží ke zobrazení samostatných multimediálních dat a to obrázků, Flash videa, HTML 5 videa, Youtube obsahu. Administrace umožňuje detailně konfigurovat vkládaný multimediální objekt, při zachování jednoduchosti celého procesu.

Uživatelsky definovaný formulář

Silný nástroj pro vytváření vlastních formulářů. Uživatel má možnost si sestavit libovolný formulář v jednosloupcovém nebo dvousloupcovém rozložení. Samozřejmostí je používání vestavěných validátorů, zasílání dat e-mailem a ukládání do databáze.

Více informací.

Modul replikačních bodů

Modul replikačních bodů rozšiřuje funkcionalitu CMS o vylepšení správy webových prezentací, které obsahují tzv. zrcadlo, což znamená,  že část nebo celá prezentace se v různých jazykových mutacích se udržuje sychnronní (1:1). Uživatel má díky tomuto modulu ulehčenou správu jednotlivých jazykových verzí dokumentů (typicky novinek nebo tiskových zpráv).

Audit změnových operací

Na záložce audit každého dokumentu jsou v přehledné tabulce zobrazeny veškeré změnové operace s dokumentem, a to jak úspěšné, tak neúspěšně (chyby), a to včetně času a autora provedení změny.

Obsluha událostí a zasílání notifikací

Rozšířena byla množina událostí generovaných systémem. Na základě výskytu určité události je možné provádět další činnosti, jako například zasílání emailových notifikací. Typické případ využití je zasílání e-mailu při změně stavu dokumentu.

UX profily

V rámci snahy o zjednodušení uživatelské ho rozhraní CMS LARS Vivo přináší možnost uzpůsobení vzhledu uživatelského rozhraní a rozsahu dostupných funkcí schopnostem a požadavkům uživatele systému. Uživatel si může vybrat ze tří předdefinovaných úrovní (začátečník, pokročilý, expert). Dle vybrané úrovně jsou zobrazeny uživateli příslušné ovládací prvky uživatelského rozhraní spadající do vybrané úrovně.  Výchozí úroveň expert obsahuje vše, úroveň začátečník pouze nezbytnou základní množinu ovládacích prvků a funkcí. Určete si sami, jak složité vám uživatelské rozhraní pro práci vyhovuje.

V rámci konfigurace CMS pak lze rozsah UX profilů definovat na míru představám zákazníka (např. odebrání určitých atributů dokumentů či obsahů z editace a podobně).

UX profily

VXF/I rozhraní

Nová verze CMS LARS Vivo přináší přepracované univerzální VXF/I rozhraní umožňující jak čtení (export), tak ukládání (import) entit (dokumentů, obsahů a zdrojových souborů) z resp. do CMS úložiště ve snadno přenositelném formátu na bázi XML. VXF/I vytváří široké možnosti integrace a využití, jmenovitě:

 • export a import jednotlivých dokumentů i celých stromů (včetně možnosti uložení do VXF celé site či kompletního obrazu CMS úložiště) a to jak mezi různými instancemi CMS úložiště (přenos dat mezi různými prostředími), tak v rámci jednoho úložiště (selektivní kopírování)
 • snadné zálohování do jediného souboru (analogie dump operace databázových systémů)
 • provádění rozdílových/selektivních změn v CMS úložišti z jiného systému či aplikace (např. export tiskových zpráv z centrální firemní redakce na web)
 • export obsahu CMS úložiště vč. všech souvisejících metainformací definovaných v datovém modelu CMS do jiných systémů či aplikací (např. mobilní čtečky pro internetová média)

Další technická rozšíření a úpravy

V neposlední řadě byla v rámci 1.1 provedena řada vylepšení na technické úrovni:

 • Nasazení nových verzí jQuery knihovenjQuery UI 1.8.11 a jQuery JavaScript Library v1.5.1.
 • Nový javascriptový kalendář.
 • Nový color picker.
 • Výkonnostní optimalizace - spojování zdrojových CSS a JS souborů (zrychluje načítání stránek prohlížečem).
 • Přidání "Syntax highlighteru" do WYSIWYG editoru - využití pro prezentaci zdrojových kódů (podpora tvorby odborných článků nebo online dokumentace).
 • Rozšíření bezpečnostního modelu o možnost vnořování skupin jak v databázové, tak LDAP/Active Directory implementaci security managera
 • Začlenění Vivo webu do UI, jako zdroje informací o CMS.
NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed