Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

CMS LARS Vivo verze 1.2

Verze 1.2 přináší důležité novinky v oblasti modularity, zlepšené podpory pro mobilní zařízení, nových typů obsahů a modulů a zlepšení výkonnosti systému a komfortu GUI.

CMS LARS Vivo ve verzi 1.2 přináší celou řadu vylepšení i zcela nových funkcí. Hlavním přínosem této verze je vylepšení některých prvků architektury systému a uživatelského rozhraní. CMS LARS Vivo 1.2 tak představuje velmi robustní platformu pro vývoj moderních webových a mobilních řešení.

Vylepšená architektura systému

Vivo COM (Component Object Model) je nová technologie pro vytváření a závislou inicializaci (dependency injection) programových komponent jakožto reusabilních prvků v rámci aplikace resp. vrstvy systémové architektury a to především vrstvy aplikační (jako nástupce staršího DAO rozhraní), ale též vrstvy prezentační (tzn. že Vivo UI komponenty mohou být zároveň COM komponentami) s automatickou podporou jak lokálního, tak vzdáleného přístupu k metodám komponent za použití RESTfull rozhraní a datového formátu JSON. Vivo COM tak představuje reálnou PHP alternativu k etablovaným komponentovým technologiím COM (Microsoft) a EJB (Java).

Vylepšená modulární architektura s podporou XML popisovačů pro Vivo moduly + volitelný administrační modul poskytující jednoduchý přehled o modulech a v nich zahrnutých funkčních rozšířeních (typech entit, obsahů, UI komponent) s možností jejich aktivace v rámci site (extension enabling).

Možnost uživatelské reindexace části úložiště oprávněným uživatelem v rámci administračního modulu Explorer.

Rozšíření obsluhy události (event handlingu) o nové typy událostí zlepšuje možnosti vývojářů obsluhovat nejrůznější stavy v systému.

Vylepšené uživatelské rozhraní a vzhled

V základním administračním modulu Explorer je nově použit Ribbon, který zpřehledňuje jeho ovládání. Ribbon je samozřejmě určen též také k libovolnému použití pro ve vývoji funkcionality dalších modulů.  Příkladem aplikace Ribbonu na samostatném modulu je jeho nasazení do HR modulu, který tak získal intuitivnější ovládání.

Ribbon

Nový Data grid pro využití v modulech, které vyžadují zobrazení přehledů různých záznamů. Data Grid umožňuje přehledné filtrování záznamů, řazení dle sloupců, fixní pozicování hlavičky tabulky, skrývání sloupců (pravý klik na záhlaví tabulky), ovládání tabulky pomocí klávesnice (šipky) a postupné dočítání dalších řádků do tabulky.

Zvýraznění panelů s odkazem na editaci příslušného dokumentu (komponenty) umožňuje v režimu průzkumníka (viewer) přehledné zobrazení použití jednotlivých komponent na stránce a přímý přístup k jejich editaci.

Nové výchozí šablony vzhledu pro všechny základní a rozšířené typy obsahu umožňují ihned po vytvoření nové site její přehledné zobrazení. Této vlastnosti si lze užívat při prototypování nových webů přímo v  CMS LARS Vivo, kdy ještě nejsou nakódovány specifické styly potažmo šablony.

Vylepšení stávajících typů obsahů a nové obsahy

U obsahu IFrame je možné přidat libovolný další atribut.

Nový rozšířený typ obsahu RSS Feeds , který slouží pro registraci RSS feedů do hlavičky příslušné stránky (tag  <link rel="alternate"…/> v hlavičce stránky). Samotné generování RSS je generickou součástí CMS LARS Vivo, která je v tomto případě využita.

Další vylepšení a úpravy

  • Možnost náhodného řazení dokumentů v přehledu.
  • Rozšíření validátoru formulářových polí o nové kontroly.
  • Sjednocení pojmu jednoobsahový a víceobsahový dokument. Obecný dokument nově vždy nabízí možnost přidání dalšího obsahu až do limitu stanoveného konfigurací.
  • Přidání možnosti volby řazení v rámci složky a i samotných složek.
  • Specifické šablony nebo celé chybové stránky pro chybové stavy (typicky stavy 401, 403, 404).
  • V dokumentu je nyní možné definovat atributy odkazu na něj (počínaje cílem otevření linku).
  • Více než 20 dalších menších úprav a vylepšení.

Partneři mohou v rámci licenčního programu LDK stahovat tuto novou verzi přímo ze SVN úložiště na adrese svn://svn.lundegaard.cz/var/svn/vivo-cms/branches/1.2

 

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed