Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

MS Dynamics CRM connector

CMS LARS Vivo obsahuje nově možnost propojení se systémem na řízení vztahů se zákazníkem MS Dynamics.

Connector umožnuje načítání a vkládání libovolných dat do CRM. Je tak možné uživateli zobrazit informace z vašeho systému – například informace o jeho objednávkách, fakturách nebo naopak vytvářet příležitosti z kontaktních formulářů. Prostě vše, co si přejete dát k dispozici.

Vkládání dat umožňuje vytvářet libovolné stavy, které je CRM schopno zajistit. Můžete tak přímo z webové objednávky vložit příslušnou objednávku automaticky do CRM nebo vytvářet příležitosti, zájmy, servisní požadavky či kontakty z vašich webových formulářů.

Kombinace silného nástroje na správu obsahu, jako je CMS LARS Vivo a MS Dynamics CRM Vám umožní z vaší webové prezentace udělat mocný prodejní nástroj, který je možné efektivně a jednoduše spravovat a dále rozšiřovat.

Sesbíraná data máte k dispozici centrálně a je možné s nimi dále nakládat dle vlastních interních procesů. Neřešte jednotlivé formuláře samostatně, nepřidělávejte si společnosti zbytečnou administrativu správou sesbíraných dat, ale vše pohodlně spravujte díky Connectoru na jednom centrálním místě, kterým je MS Dynamics CRM.

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed