Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Přednášky z Vivo Morning

26.4.2012 jsme uspořádali seminář Vivo Morning a prezentovali zde novinky ve vývoji CMS LARS Vivo, zejména ve verzi 1.2.

Průběh semináře

Seminář se skládal z několika přednášek zaměřených na uživatele, tak i na vývojáře.

  1. Úvod (Jiří Tonar)
  2. Hlavní změny pro uživatele (Gabriela Čížková)
  3. Vivo Layouts (Tomáš Zajíček)
  4. Nové klíčové funkcionality (Miroslav Hájek)
  5. Vivo COM (Tomáš Zajíček)
  6. Změny FE z pohledu vývojáře (Zdeněk Staněk)
  7. Výhled budoucích verzí (Tomáš Zajíček)

 

Úvod

Jiří Tonar přestavil úspěchy CMS LARS Vivo za posledních dvanáct měsíců, nové klienty, novou funkcionalitu a zajímavosti z vývoje. Dále na příkladech demonstroval použití CMS LARS Vivo, jako Web building platformy pro vývoj vícekanálových (multichannel) řešení.

Prezentace Úvod k v Vivo Morning (PDF, 1604 kB)

 

Hlavní změny pro uživatele

Gabriela Čížková prezentovala hlavní změny, které se dotknou každého uživatele nové verze 1.2 – zejména změnu ovládání pomocí Ribbonu, práci s dokumenty, přehledy, nástěnkou a uživatelsky definovaným formulářem.

Prezentace Změny pro uživatele (PDF, 1723 kB)

 

Vivo Layouts

Tomáš Zajíček v rámci této přednášky zopakoval, jak CMS LARS Vivo přistupuje k sestavení stránek pomocí layoutů a šablon a jak tyto principy zohlednit efektivně již ve fázi návrhu řešení.

Prezentace Vivo Layouts (PDF, 485 kB)

 

Nové klíčové funkcionality z pohledu vývojáře

Míra Hájek představil novinky ve verzi 1.2 z pohledu vývojáře. Zaměřil se především na novou implementaci třídy Dokument, dále na revidovaný systém Vivo výjimek a rozhraní, vylepšenou implementaci Vivo validátoru a systému obsluhy událostí v CMS systému.

Prezentace Změny z pohledu vývojáře (PDF,614 kB)

 

Změny Front-endu z pohledu vývojáře

Zdeněk Staněk si pro svojí přednášku vybral témata spojená převážně s prezentační stránkou systému CMS LARS Vivo a řešení na něm postavených. Zdůraznil přínosy, které přináší front-end vývojářům. V přednášce představil vylepšený datagrid, nové výchozí šablony (včetně jejich přínosu pro prototypování nových řešení), nové zpracování chybových hlášek a prohlížení panelů layoutu, v neposlední řadě pak nové verze použitých externích Javascriptových knihoven (TinyMCE a jQuery).

Prezentace Front-end vývoje (PDF, 4074 kB)

 

Výhled budoucích verzí

Tomáš Zajíček jako hlavní systémový architekt CMS LARS Vivo prezentoval výhled budoucí funkcionality CMS LARS Vivo. Primárně se soustředil na nejbližší verzi 1.2 update 1 (1.2.1) a verzi 2.0, která přinese i klíčové vylepšení architektury CMS LARS Vivo.

Prezentace Výhled budoucích verzí (PDF, 455 kB)

 

Fotografie ze semináře

Vivo Morning 2012

Vivo Morning 2012

 

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed