Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

CHANGE LOG

Detailní výpis funkcionality implementované v rámci jednotlivých vydaných verzí.

2.2.35

 • Snížení default kvality - zlepšení rychlosti načítání a snížení objemu dat
 • Rozdělení správy pro meta description a popis/abstrakt pro použití v přehledech (např. přehled novinek, referencí apod.)
 • Ošetření načítání iframů v kombinaci s debug módem
 • Drobná oprava multimediálního obsahu
 • Drobná vylepšení pro provoz na PHP7 a načítání statických zdrojů

2.2.34

 • Změna načítání závislostí v souvislosti se zvýšením security

2.2.33

Release obsahuje menší opravy a vylepšení administrace

 • zapracování issues souvisejících s provozem na PHP7 a update laděnky Tracy,
 • navýšení maximální povolené délky uživatelského jména,
 • změna zobrazovaného datumu v XML feedu,
 • přidán nový MIME-TYPE,
 • menší vylepšení administrace.

2.2.32

 • Administrační rozhraní obohacené o možnost zobrazit jen důležitý obsah
 • Oprava načítání videí při provozu na https
 • Drobná úprava výchozí konfigurace

2.2.31

 • Doplnění možnosti konfigurovat formuláře pro testovací scénáře
 • Drobné vylepšení set-prop sktiptletu
 • Menší úpravy administračního rozhraní

2.2.30

 • Oprava nahrávání souborů do obsahu
 • Menší update automatické publikace

2.2.29

 • Oprava GUI pro editaci panelů v layoutu

2.2.28

 • Vkládání javascriptů je nyní možné definovat včetně umístění v kódu
 • Obdobné vylepšení pro defaultní styly

2.2.27

 • Automatické načítání statických resources z modulů

2.2.26

 • Oprava problémů s otevíráním odkazů z MS Word na web
 • Doplnění podpory češtiny do HashtableConverter
 • Drobný update reindexace

2.2.25

 • Oprava automatické publikace při použití s více obsahy na jedné stránce
 • Při "zpětné" publikaci přidána kontrola časové návaznosti publikace jednotlivých verzí obsahu
 • Přidána možnost definice vlastních MIME types

2.2.24

 • fix zlepšuje možnosti kolaborace více vývojářů při sdíleném repositáři.

2.2.23

 • zapojujeme službu Sentry, která zajišťuje logování chyb a jejich agregovaný výstup

2.2.22

 • oprava scheduleru pro použití při více obsazích najednou

2.2.21

 • drobný security fix

2.2.20

 • přidali jsme možnost spravovat informace o využívání cookies pohodlně v administraci CMS Vivo
 • vylepšili jsme zabezpečení v administraci i na frontendu
 • vylepšili jsme vzhled a ovládání ve stylu "flat UI"
 • provedli jsme dílčí opravy a vylepšení pro obsah Slovník a skriptlet Security Token Manager

2.2.19

 • oprava mobilní šablony v diskuzi
 • oprava (nadstandardního) obsahu Slovník
 • doplnění flat ikon do administrace
 • změna chování title pro hlavní stránku webu (pro SEO i marketingové účely)
 • vylepšená logika ovládání přehledu podstránek dle zabezpečení
 • další drobné funkční a designové úpravy administrace.

2.2.18

2.2.17

 • Drobná oprava obsahu Přehled - ošetření různých kombinací při tvoření názvů JS/CSS zdrojů.

2.2.16

2.2.15

 • upravuje nastavení chování v návaznosti na hlavičku X-Secured a související případný redirect stránky na https. V minulosti mohlo docházet ke smyčce přesměrování v určitých specifických konfiguracích na infrastrukturní úrovni.

2.2.14

 • Změna pořadí meta tagů ošetřuje situaci, kdy Firefox vyhodnocuje nesprávně kódování stránky.
 • V obsahu Vyhledávání dochází k menší změně překladových textů.

2.2.13

 • WYSIWYG editor TinyMCE nyní podporuje nedělitelné mezery ( ) a navíc mezery zobrazuje.
 • Ošetření ukládání obsahů v prostředí Azure.
 • Ošetření minoritních notices.

2.2.12

 • Tato verze je výhradně určená pro vyřešení práce s libovolným storage, primárně určené pro běh v cloudovém prostředí Microsoft Azure.

2.2.11

S verzí 2.2.11 přinášíme nový typ obsahu, vylepšení diskuzí, úpravy administrace i frontendových částí, především

 • zaslání zapomenutého hesla je nově obecný typ obsahu v jádru Viva, je tak možné ho použít libovolně v rámci svých projektů
 • přidání možnosti spravovat favicony z administrace,
 • doplnění skrytého pole o možnost posílání vlastností dokumentu pomocí hidden pole v uživatelském formuláři (autor, url apod.),
 • přidání možnosti úpravy vzhledu uploaderu na míru jinde než u obsahu Soubor,
 • ošetření výsledků vyhledávání, které nemají pro uživatele smysl a mohly by představovat potenciálně bezpečnostní riziko,
 • oprava možnosti stáhnout soubor (v obsahu Soubor) při zobrazení v layoutu,
 • přepracované chování obsahu Hyperlink, nově je možné nastavit kód 301 nebo 302 dle konkrétních požadavků,
 • přidání náhledu obrázků v editaci obsahu Multimediální objekt,
 • opravené a vylepšené dílčí funkce obsahu Diskuze jakými je práce s captcha, načítání dat z uživatelského profilu aj.
 • rozšíření možností přetěžování panelů v layoutu o další úrovně, nyní lze přetěžovat panely více než jednou,
 • sjednocení chování k referencím při ukládání vs. při reindexaci,
 • ošetření možností, jak způsobit kolizi při administraci otevřené ve více oknech
 • doplnění překladových textů,
 • přidání podpora automatického logování a agregace chyb prostřednictvím služby Raygun.io.

2.2.10

Verze 2.2.10 obsahuje funkční i vizuální úpravy administrace Viva a fix pro překlady ve formulářích.

 • pro specifické typy obsahu jsme doplnili konkrétní ikony. Týká se obsahů Twitter agregátor, Mapa stránek a Obecný obsah.
 • oprava multi-select nezohledňuje pořadí uložených hodnot
 • v obsahu Formulář byla opravena dílčí chyba v načítání a resetování již načtených jazykových překladů pro jednotlivá pole

2.2.9

Verze 2.2.9 obsahuje funkční i vizuální úpravy administrace Viva a performance fix pro obsah Přehled:

 • pro formulářové pole typu Ano/ne bylo přidáno omezení možností na dvě logické hodnoty
 • přestylování našeptávače pro výběr souboru/obrázku při vkládání prostřednictvím WYSIWYG editoru
 • ověření schodného názvu vlastnosti s definicí v konfiguraci
 • nově lze obrázkům na webu určovat nejen velikost a ořez, ale i umístění ořezu v rámci obrázku
 • přidána možnost automaticky přesměrovat přihlášeného uživatele při návratu na stránku s přihlášením
 • přestylování historie procházení v administraci
 • přepracovaný systém zobrazování obsahu pro přihlášené uživatele
 • obnovena možnost měnit heslo v uživatelském rozhraní v administraci
 • výběr typu entity je nyní možné řadit - platí jak pro hlavní entity (dokument apod.) tak pro obsahy
 • opravená nápověda v ConnectionTokenGenatoru
 • opravené chování při nastaveném open_basedir
 • performance fix - zrychlení generování přehledů
 • drobná úprava při stornování akce Odstranit (Delete)
 • znovuobnovená funkce zvýrazňování dokumentu s publikovaným obsahem ve stromu v administračním rozhraní
 • změna překladových textů pro jedno z tlačítek sloužících k uložení dokumentu

2.2.8

 • Opravené překrývání WYSIWYG editoru a ribbonu
 • Sjednocené chování zkrácené URL dokumentu při (ne)zadání lomítka na konci URL

2.2.7

 • Rozšíření konfigurace o nastavení základní URL v návaznosti na vynucení přechodu z http na https

2.2.6

 • Nastavení portů a přesměrování pro přechody při běhu aplikace a přechodu mezi http a https

2.2.5

 • Přidání možnosti definovat konkrétní soubory stylů pro WYWIWYG včetně ovládání v podobě rozbalovacího menu
 • Oprava ukládání obsahu - vytváření nových obsahů u již existujícího dokumentu

2.2.4

 • Opravení možnosti přidávat nové panely do layoutu
 • Oprava ukládání obsahu - vytváření nových obsahů u již existujícího dokumentu
 • Přidání možnosti pracovat s neuloženým obsahem při odhlášení z důvodu nečinnosti

2.2.3

 • Installer neboli instalační průvodce pro založení a nastavení nového projektu
 • Nový skriptlet pro kontrolu referenční integrity před spuštěním projektu
 • Upravený režim prohlížení publikovaného a posledního obsahu
 • Nový dialog při ukládání dokumentu po ztrátě session
 • Podpora vkládání globálních měřících kódu přes administraci.
 • Vyhledávání v dialogu pro výběr cíle odkazu ve WYSIWYG editoru
 • Přidání kontextového menu ve stromu stránek pro možnost rychlého přejmenování položky, zobrazení nebo editace
 • Přidání šablon pro WYSIWYG editor TinyMCE – je možné naklikávat připravené šablony. Což dává možnost vynírat vícesloupcové rozložení obsahu.
 • Ovládání synchronizačního manažeru umožňuje hromadné operace a ovládání pomocí tlačítek.
 • Pro pohodlnější administraci bylo přidáno vyhledávání v klíčových slovech
 • Prevence cache statických JS a CSS souborů
 • řada menších oprav a vylepšení
  • Oprava editace/vymazání přiřazení v panelu v layoutu
  • Oprava scriptletu "hardCopy"
  • Oprava indexace pole typu DateTime s prázdnou hodnotou, která končila chybou
  • Použití flat ikon v záložkách a našeptávači

2.2.2

 • Kompatibilita se SOLR4 - Vivo nyní primárně využívá tuto verzi (při zachování zpětné kompatibility)
 • Implementace pro využití LDAP paralelně k standardní autentikaci jménem a heslem
 • Chybná cesta k minifikačnímu skriptu
 • PDF dokument ve výsledcích vyhledávání skončí s chybou
 • Přehled ignoruje aktualizace workflow
 • Zacyklení když je uživatel přiřazený do skupiny se stejným jménem
 • Šablona pro nástěnku používá vlastnost name místo title
 • Nefunkční paginátor na fileboardu
 • Chybná cesta k minifikačnímu skriptu

2.2.1

 • úprava pozadí v kontextu Flat UI,
 • customizable logger severity,
 • zvýšení citlivosti rozšíření pro rozlišování mobilních zařízení a rozšíření možností konfigurace,
 • dílčí bugfixy v generování exceptions,
 • error handling update,
 • update databázové vrstvy s důrazem na komunikaci s Oracle,
  • DB codestyle reformat,
  • OCI - initial statements support,
  • Oracle OCI support update,
  • odstranění PDO:: konstant,
 • úpravy pro zjednodušení práce s šablonami,
 • bugfixy pro richtable (obecně použitelnou tabulku),
 • bugfixy e-mailových šablon pro diskuBez názvu 1ze,
 • bugfix stránkování nástěnky.

2.2

Novinka k verzi 2.2

 • RichTable - generalizovaná datová tabulka pro zobrazení a správu strukturovaných dat. Umožňuje řazení, filtrování, stránkování přehledu záznamů aj.
 • Synchronization manager - představuje rozhraní pro selektivní synchronizaci obsahu mezi dvěma instancemi webu např. preview a produkční verzí.
 • Connection token manager a skriptlet - tvoří základ pro synchronization manager.
 • Hard copy - skriptlet pro kopírování rozsáhlých částí struktury nebo celých webů.
 • Remote method invocation (RMI) - nový interface pro vzdálené volání.

2.1

 • Rozšíření možností administrace a vylepšení uživatelského rozhraní
  • Scriptlet manager - umožňuje spouštět systémové skriptlety přímo z administračního rozhraní.
  • Podpora responsivních obrázků ve WYSIWYGu.
  • Podpora responsivity - využití vektorových ikon v administračním rozhraní.
  • Překladač - vyřešení řešení překladů a možnost upravovat překlady všech používaných textů.
  • Rozšíření reindexace - editor má možnost odstranit záznamy a rychle zaindexovat entity bez obsahů.
  • Rozšíření uživatelského formuláře - přidání magických konstant (dynamicky generovaných hodnot).
  • Vizuální znázornění stavu workflow entity.
  • Hromadná změna atributů - pomocí skriptletu je možné hromadně změnit vlastnosti entit.
  • Podpora pro práci s adminem ve více záložkách.
  • Rozšíření kopírování - možnost zkopírovat dokument bez poddokumentů.
  • Přidání tlačítka Uložit do ribbonu - snížení nutnosti skrolovat.
  • Správa chybových stránek - podpora uživatelsky definovaných a jazykově závislých chybových stránek.
  • Nový obsah - mapa stránek.
  • Rozšíření obsahu Přehled - možnosti přidání záhlaví a zápatí.
 • Rozšíření a vylepšení pro vývojáře
  • Slučování a minifikace statických resources - js a css.
  • Odkazy na dokument obsahující Hyperlink mohou být nyní směřovány přímo na cíl.
  • Refaktorována práce s DB - databázové adaptery jsou nyní založené na PDO.
  • Podrobné profilování - v rámci webu je nyní možné aktivovat podrobný profiling.
  • Legacy Oracle DB adapter - pro zachování kompatibility byl vytvořen adapter založený na OCI.
  • Podpora neobjektových argumentů v dependency injection (DI).
  • Omezení maximální velikosti pro převzorkování obrázků.
  • Callback funkce v rámci YAML konfigurace - nyní je možné využívat pro definici hodnot callback funkce.
  • Přidána podpora unit testů.
  • Přidána podpora initial queries pro databázové adaptery.
 • Performance tunning
  • Config cache - cachování konfigurace pro zrychlení běhu aplikace.
  • Zrychlení magických setter/getter funkcí.
  • Částečné pročištění code style jádra.
  • Vylepšení práce se streamy - IO streams enhancements, drobné fixy.
  • Cachování sitemap.xml.
  • Proxy loading cache - zvýšení rychlosti instanciace tříd.

2.0

 • Změna architektury systému včetně restrukturalizace kódu jádra.
 • Adaptace na PHP 5.4.
 • Vytvoření šablony projektu.
 • Reimplementace logování za využití frameworku Symphony 2.
 • Reimplementace mailování.
 • Přechod na šablonovací systém TWIG.
 • Odstranění používání Static Fields.
 • Aplikace Inversion of Control a Dependancy Injection na servisní vrstvu jádra.
 • Výběr View Template z konfigurace.
 • Konfigurace za využití formátu YAML.
 • Podpora Composeru.
 • „Laděnka“ – Tracy – panel pro ladění, včetně významného zlepšení chybových hlášení a zobrazování logu.
 • Adaptace generických a rozšířených typů obsahů.
 • Přechod na sémantické číslování verzí.
 • Flat UI – facelift uživatelského rozhraní, včetně úpravy podoby ovládacích prvků.
 • Aktualizace množiny podporovaných prohlížečů.
 • Aktualizace WYSIWYG editoru TinyMCE na verzi 4.0.20.

Vývoj verze 2.0 byl převeden do Gitu.

1.2.3 (verze 2460+)

Novinka k verzi 1.2.3

 • Nová možnost úplného skrytí všech vlastností dokumentu pro pohodlnější práci uživatelů editujících převážně obsah dokumentů.
 • Ošetření chyby v přístupu Internet Exploreru na neexistující entitu.
 • Rozšířená podpora pro nové verze internetových prohlížečů. Aktuálně podporované prohlížeče v administraci tedy jsou:
  • MSIE 8.0 – 10.0
  • Firefox 4.0 – 20.0
  • Safari 5.1, 6.0
  • Chrome 10.0 – 26.0
 • Oprava funkce kalendáře v ruské lokalizaci administračního rozhraní.
 • Doplněny unikátní třídy pro stylování polí uživatelského formuláře.
 • Dokončena anglická verze online nápovědy.
 • Odkazy na online nápovědu nyní respektují zvolený jazyk administračního rozhraní.
 • Oprava funkce přechodu mezi typy zobrazení.
 • Opravena chyba prohlížeče Safari při výběru položky všechny typy obsahu.
 • Nastavena lepší čitelnost dokumentů v Koši/Trash.
 • Oprava funkce data u uživatelského formuláře.
 • Provedena aktualizace slovenské lokalizace a uživatelského hlášení.
 • Oprava špatného mime-type při uploadu Excel .XLSX a .XSLM.
 • Update funkce Sitemap a potlačení systémových složek.
 • Optimalizace procházení Multicontent dokumentu v prohlížeči Safari.
 • Úprava velikosti sloupců v administrační části Diskusní fórum.
 • Celkové vylepšení kódu vzhledem k možné XSS (Cross Site Script) zranitelnosti.
 • Úprava javascriptu pro bannerový modul.
 • Oprava sazby a stylování Solmetra uploaderu.
 • Oprava referenční integrity oblíbených položek.
 • Oprava přepínání select boxem mezi různými sites.
 • Doplnění chybového hlášení u uživatelských formulářů.
 • Optimalizace nastavení WYSIWYG při změně pořadí bloků v textu.
 • Doplněna kontrola na dvojitý import stejných libs.
 • Aktualizace zahrnutých softwarových komponent
  • Aktualizace verze jQuery knihovny na verzi 1.8.3.
  • Aktualizace verze jQuery UI na verzi 1.9.2

1.2.2 (revize 2307-2459)

Novinka k verzi 1.2.2

 • Vylepšení adresního řádku a našeptávače v rámci entity selectoru (vyhledávání dle UUID, URL, rozšíření počtu vyhledaných záznamů).
 • Vylepšená práce s panely v rámci procházení.
 • Přidání volby v uživatelském profilu, která umožňuje vypnutí nápovědy k jednotlivým položkám v rámci editace. Tato volba byla přidána i do exploreru.
 • Vylepšená podpora transkripce ruštiny v rámci vytváření url.
 • Přejmenování některých položek editace pro lepší pochopení uživateli.
 • Úprava rozbalovacího (expendable) přehledu a přesun logiky ze šablony do aplikační vrstvy.
 • Úprava defaultního způsobu vyhledávání ošetřující odeslání prázdného vyhledávacího pole.
 • Doplnění některých chybějících překladů pro všechny jazykové mutace.
 • Úprava uživatelských oprávnění pro skupinu managers omezující právo mazání a přesunutí.
 • Úprava řazení sub-dokumentů ve složce.
 • Úprava generování RSS feedu, dle nastavení konkrétního přehledu.
 • Ošetření situace při zadání neexistující komponenty do layoutu.
 • Oprava sestavení URL v případě použití kotvy v rámci stejného dokumentu.
 • Oprava zobrazování skupin na vybrané entitě na záložce zabezpečení v některých prohlížečích.
 • Oprava výpisu názvu záložky obsahu v editaci dokumentu.
 • Aktualizace zahrnutých softwarových komponent
  • Nová verze integrovaného WYSIWYG editoru TinyMCE 3.5.6
 • Aktualizace verze jQuery knihovny na verzi 1.8.1.

1.2.1 (revize 2220-2306)

Novinka k verzi 1.2.1

 • Implementace Koše.CMS LARS Vivo nově mazání chápe jako přesun do nové systémové složky Koš (Trash) namísto dosavadního definitivního smazání dokumentu z úložiště. Uživatelské rozhraní podporuje tuto změnu všude tam, kde k mazání dochází. Obnovení z koše je inteligentní s umístěním „smazaného“ dokumentu do původní cesty vč. kontroly, zda se již v této cestě nenachází jiný dokument.
 • Rozšíření Auditu. Ve verzi 1.2.1 bylo vylepšeno podání těchto informací uživateli. Uživatel má nyní k dispozici přesné informace o tom, co, kdo a kdy měnil.
 • V rámci verze 1.2.1 došlo k vylepšení přehledu historie verzí. Uživatel má tak přehledně zobrazeny všechny verze všech obsahů na jednom místě.
 • Byly vylepšeny defaultní šablony pro desktopový web, zároveň přibyly i chybějící mobilní šablony a hlavně defaultní mobilní layout včetně defaultního mobilního CSS. Nyní je tedy vytvoření základní mobilní verze webu velmi jednoduché.
 • Při zkopírování dokumentu jsou nyní všechny jeho obsahy a verze nastaveny do stavu Nový. Díky tomu lze následně všem obsahům nastavovat workflow od začátku a předejít tak i nechtěnému zobrazení.
 • Dalších 15 oprav a vylepšení

1.2 (revize 2038-2219)

Novinka k verzi 1.2

 • Vivo COM (Component Object Model) je nová technologie pro vytváření a závislou inicializaci (dependency injection) programových komponent jakožto reusabilních prvků v rámci aplikace resp. vrstvy systémové architektury a to především vrstvy aplikační (jako nástupce staršího DAO rozhraní), ale též vrstvy prezentační (tzn. že Vivo UI komponenty mohou být zároveň COM komponentami) s automatickou podporou jak lokálního, tak vzdáleného přístupu k metodám komponent za použití RESTfull rozhraní a datového formátu JSON. Vivo COM tak představuje reálnou PHP alternativu k etablovaným komponentovým technologiím COM (Microsoft) a EJB (Java).
 • Vylepšená modulární architektura s podporou XML popisovačů pro Vivo moduly + volitelný administrační modul poskytující jednoduchý přehled o modulech a v nich zahrnutých funkčních rozšířeních (typech entit, obsahů, UI komponent) s možností jejich aktivace v rámci site (extension enabling).
 • Možnost uživatelské reindexace části úložiště oprávněným uživatelem v rámci administračního modulu Explorer.

 • Rozšíření obsluhy události (event handlingu) o nové typy událostí zlepšuje možnosti vývojářů obsluhovat nejrůznější stavy v systému.

 • Vylepšené uživatelské rozhraní a vzhled
  • V základním administračním modulu Explorer je nově použit Ribbon, který zpřehledňuje jeho ovládání. Ribbon je samozřejmě určen též také k libovolnému použití pro ve vývoji funkcionality dalších modulů. Příkladem aplikace Ribbonu na samostatném modulu je jeho nasazení do HR modulu, který tak získal intuitivnější ovládání.
  • Nový Data grid pro využití v modulech, které vyžadují zobrazení přehledů různých záznamů. Data Grid umožňuje přehledné filtrování záznamů, řazení dle sloupců, fixní pozicování hlavičky tabulky, skrývání sloupců (pravý klik na záhlaví tabulky), ovládání tabulky pomocí klávesnice (šipky) a postupné dočítání dalších řádků do tabulky.
  • Zvýraznění panelů s odkazem na editaci příslušného dokumentu (komponenty) umožňuje v režimu průzkumníka (viewer) přehledné zobrazení použití jednotlivých komponent na stránce a přímý přístup k jejich editaci.
  • Nové výchozí šablony vzhledu pro všechny základní a rozšířené typy obsahu umožňují ihned po vytvoření nové site její přehledné zobrazení. Této vlastnosti si lze užívat při prototypování nových webů přímo v CMS LARS Vivo, kdy ještě nejsou nakódovány specifické styly potažmo šablony.
 • Vylepšení stávajících typů obsahů a nové obsahy
  • U obsahu IFrame je možné přidat libovolný další atribut.
  • Nový rozšířený typ obsahu RSS Link, který slouží pro registraci RSS feedů do hlavičky příslušné stránky (tag <link rel="alternate"…/> v hlavičce stránky). Samotné generování RSS je generickou součástí CMS LARS Vivo, která je v tomto případě využita.
 • Další vylepšení a úpravy
  • Možnost náhodného řazení dokumentů v přehledu.
  • Rozšíření validátoru formulářových polí o nové kontroly.
  • Sjednocení pojmu jednoobsahový a víceobsahový dokument. Obecný dokument nově vždy nabízí možnost přidání dalšího obsahu až do limitu stanoveného konfigurací.
  • Přidání možnosti volby řazení v rámci složky a i samotných složek.
  • Specifické šablony nebo celé chybové stránky pro chybové stavy (typicky stavy 401, 403, 404).
  • V dokumentu je nyní možné definovat atributy odkazu na něj (počínaje cílem otevření linku).
  • Více než 20 dalších menších úprav a vylepšení.

1.1.2 (revize 1683-2037)

Novinka k verzi 1.1.2

 • Rozšíření typu obsahu Přehled (Overview)
  • Podpora statické varianty přehledu (umožňuje uživatelsky definovat seznam výběrem konkrétních dokumentů napříč strukturou webu - vhodné pro tvorbu hlavních menu, seznamů akčních nabídek apod.).
  • Nová šablona Rozbalovací přehled. Tento přehled umožňuje zobrazit obsah jednotlivých dokumentů rovnou na dané stránce, přičemž jednotlivé položky přehledu jsou rozbalovací. Tento přehled lze udělat víceúrovňový.
 • Vylepšení v administračním rozhraní
  • Upravená přihlašovací obrazovka s informací o podporovaných verzích prohlížečů.
  • Vylepšená správa obsahů typu Nástěnka a Galerie, mezi položky na Nástěnce lze nově vkládat dělící text (tzv. separátor). Funkcionalita je vhodná pro případy, kdy je požadováno strukturované prezentování souborů ke stažení.
  • Menší optimalizace vzhledu a rozmístnění prvků administračního rozhraní.
 • Novinky pro vývojáře
  • Specifické typy jedno- i více obsahových dokumentů mohou definovat obsah UI komponenta s předdefinovanou třídou komponenty (obdobně jako je podporována definice obsahu Soubor konkrétního MIME typu).
  • Korektní obsluha chyb vniklých při zpracování PHTML šablon (jejich zobrazení není více potlačováno).
 • Další úpravy a bug fixy
  • Zachovávání originálních jmen souborů uploadovaných jako obsahu dokumentů a do nástěnek.
  • Generování XML sitemap (skript sitemap.php) zahrnuje do výstupu pouze dokumenty, které mají zaškrtnutou vlastnost "lze vyhledat".
  • Transformace URL na symbolické reference při ukládání HTML textu (ve vybraných případech)
  • Nastavení nadpisu a popisu položky na nástěnce při vkládání souboru dokumentu (ze složky Files)
  • Kolem 30 dalších drobných úprav.

1.1.1 (revize 1532-1682)

Novinka k verzi 1.1.1

 • Opravy a drobné úpravy funkcionality
  • validita RSS exportu
  • výchozí soubor robots.txt
  • podpora vícenásobného zanořování obsahů při využití typu obsahu Link v kombinaci s MCD
  • podpora přenosu session mezi různými site v rámci stejné instance CMS
  • Podpora náhodného třídění dokumentů (v přehledech)
  • Symbolické vkládání CMS promenných a parametrů do textových výstupu a formulářových polí (ve tvaru #{<object>:<property>})
 • Aktualizace zahrnutých softwarových komponent
  • Nová verze integrovaného WYSIWYG editoru TinyMCE 3.4.3.1
  • Příprava pro novou verzi fulltextového indexeru Apache Solr 3.2
 • Zdokonalená podpora referenční integrity (transparentní ukládání referencí do úložiště v symbolickém formátu)
 • Významně rozšířená funkcionalita typu obsahu Uživatelský formulář (UserForm)
 • Podpora databázové persitence obsahového úložiště (zlepšuje možnosti nasazení CMS v clusteru)
 • Vylepšené zabezpečení proti různým typům útoků (XSS, CSRF - hashování akcí, session hijacking & fixing; anonymizace - potlačení specifických hlaviček ve výstupu)
 • Built-in podpora pro Google Analytics a jiné webové analytické nástroje
 • Zlepšená podpora integrace s Oracle database
 • Přepracovaný manažerský modul "Vivo" (informace o systému)
 • Lokalizace administračního rozhraní do ruštiny
 • Vylepšená XML sitemap (/sitemap.php)

1.1 (revize 1204-1531)

Novinka k verzi 1.1

 • Významné rozšíření VXF/I rozhraní (VXF/I 1.1)
 • Nový typ obsahu Multimediální objekt (MultimediaObject)
 • Nový typ obsahu Uživatelský formulář (UserForm)
 • Podpora slučování CSS a JS resource souborů
 • Vylepšená podpora GZIPování výstupu
 • UX profily umožňující upravit vzhled a rozsah funkcí uživatelského rozhraní systému na míru schopnostem nebo možnostem uživatele
 • Standardní implementace security managera (DB, LDAP) podporují vnořování skupin
 • Podpora dotahování plného jména externě přihlášeného uživatele (v případě autentikace na úrovni web serveru)
 • Podpora automatického přesměrování nepřihlášeného uživatele na přihlašovací stránku na front-endu
 • Nové typy událostí v modelu obsluhy událostí v systému (ROOT_DONE, CHANGE_STATE)
 • Aktualizované verze jQuery knihoven, které jsou součástí systému (META-SITE)
 • BUG FIXy

1.0.2 (revize 906-1203)

Novinka k verzi 1.0.2

 • Zlepšení podpory pro šablony ve formátu Smarty (možnost specifické inicializace Smarty objektu)
 • Zvýšení maximálního počtu obsahů ve víceobsahovém (multicontent) dokumentu na 20
 • Optimalizace zobrazení většího počtu obsahů ve víceobsahovém (multicontent) dokumentu (scrollování záložek, možnost explicitního pojmenování záložky)
 • Plná funkčnost Flash file uploaderu i v případě nasazení pod HTTPS
 • Podpora nového datového podtypu DateTime:UTC (universální světový čas)
 • Možnost odesílání reportů o všech chybách vzniklých v CMS systému na zadanou e-mailovou adresu
 • Optimalizace chování autoverzování obsahů typu soubor (File)

1.0.1 (revize 820-886)

Novinka k verzi 1.0.1

 • Podpora "client device dependent" verzí webů.
 • Export dokumentů včetně obsahu do VXF formátu (Vivo eXchange Format) založeném na XML přes URL /?xml.
 • Implementace LDAP security managera na podporu integrace CMS se službami LDAP resp. Microsoft Active Directory.
 • Nový rozšířený typ obsahu Mapa přesměrování (RedirectMap) - umožňuje mapovat (již) neexistující URL s možností využití hvězdiček a regulárních výrazů (rozšíření na podporu SEO).
 • Podpora volitelného zadání URL dokumentu jako jeho vlastnosti s možností určení priority mezi takto specificky zadanou URL a standardní podobou odvozenou z cesty k dokumentu nebo (vlastnost dokumentu URL má přednost).
 • Podpora pro použití Smarty šablon (s příponou *.tpl) alternativně k PHTML šablonám.
 • Podpora vložení reference na jiný dokument symbolickým zápisem ve tvaru [ref:<uuid>] a reference sám na sebe ve tvaru [invalid-ref:58B08A42A3D6029D67D885D6566A338C]. V generovaném HTML výstupu se tento symbolický zápis automaticky nahrazuje aktuálně platnou URL (základ pro hlídání referenční integrity).
 • BUG FIX (#<id_mantis>|) (revize <svn_version>) .........................................
 • BUG FIX (revize 883): Úprava rekurzivního chování obsahu - rekurze není ukončena v případě, že je nalezen dokument bez rekurzivního obsahu (což afektovalo správnou funkčnost obsahu Mapa přesměrování)
 • BUG FIX #16973 (revize 886): autoverzování pracující i u jiných typů obsahů než jediného aktuálně autoverzování skutečně podporujícího typu Soubor (File)
NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed