Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

MS Dynamics CRM Connector

CMS LARS Vivo obsahuje možnost napojení na CRM systém společnosti Microsoft.

Co je to CRM Connector a proč vznikl

Microsoft Dynamics CRM LogoCRM Connector vznikl především kvůli optimalizaci komunikačních procesů ve vztahu k webovým prezentacím.  Potřeba efektivně nakládat s komunikačními kanály zprostředkovanými z vlastního korporátního či jiného webového portálu se neustále zvyšuje a na tuto situaci je třeba reagovat. Neustále vzrůstající podíl internetu v obchodním procesu klade zvýšené nároky na třídění informací, jinak hrozí tzv. „komunikační spirála“, kdy jste nuceni přijímat další fyzické zaměstnance na úkony související se samotnou komunikační agendou – třídění a předávání informací, aby bylo možné odbavovat dotazy vašich potencálních klientů. Čím více klientů oslovíte a získáte, tím více potřebujete lidí ke zpracování běžné agendy.

Nebylo by dobré vše maximálně automatizovat a roztřídit ještě dříve, než se danému kontaktu budou věnovat ti správní lidé?

 • Vkládat libovolné informace
  • Zakládat Příležitosti, Kontakty, Úkoly, atd.
  • Reagovat na webu dle odpovědi CRM na vloženou akci
   • Chybová a stavová hlášení (kladná i záporná o veškerých aktivitách v CRM)
   • Změny stavu objednávky, kontaktu atd.
 • Číst libovolná data ze CRM se zachováním potřebné bezpečnosti
  • Katalogová čísla, ceny, stavy skladu, atd.
  • Klientské zóny
   • Historie komunikací, objednávek, atp.
 • Statistická data

Co CRM Connector umožňuje

CRM Connector umožňuje propojení v podstatě libovolných informací z webového prostředí se systémem MS Dynamics CRM a dle daných pravidel je příslušně roztřídit, přiřadit priority odeslat notifikační e-maily a upozornění pověřeným osobám, atd.

CRM Connector lze využít jak pro napojení na hostované CRM (například www.crmhosting.cz), tak také na CRM provozované na interních systémech zákazníka.

Strukturované informace se za pomoci webové služby propisují do CRM v požadované podobě a formátu srozumitelnému pro CRM. Následnou agendu rozesílky, notifikací, apod. má pod kontrolou samotné CRM.

CRM Connector navíc umožňuje obousměrnou komunikaci, je schopno nejen informace CRM předávat, ale je také schopno je číst a s CRM vícenásobně komunikovat. 

Pro koho je CRM Connector určen?

Pro společnosti, které využívají systém CRM pro své interní potřeby a chtějí ze svého webového portálu vytěžit maximum informací s minimem nároků na vlastní lidské zdroje. Pro úspěšné propojení obou světů (webového a CRM) je potřeba identifikovat případy a situace, které má explicitně řešit CRM systém a které, pokud nějaké jsou, odbavuje přímo webová aplikace. Většina řešení se snaží veškeré možné komunikační kanály příslušně sjednotit a zařadit do jednotného systému, ale jsou i kontakty, které v CRM dále nepoužijete – například žádost o zapomenuté heslo, kterou lze odbavit webovou aplikací napřímo.

Kdy CRM Connector použít?

CRM Connector použijete všude tam, kde sbíráte kontaktní, poptávková, servisní nebo jiná data, která následně jakýmkoli způsobem dále zpracováváte. Naopak automatizované úkony, jako jsou ztráty hesla, vygenerování nového, atp. jsou typické úlohy, které by měla odbavit webová aplikace sama.

Několik případů užití:

Objednání katalogu

Představme si korporátní webovou prezentaci, kde nabízíte ke stažení váš katalog výrobků, který si navíc klient může sám upravit o produkty, jež ho zajímají. Dosud jste měli pouze rámcový přehled, kolikrát byl katalog stažen, ale nevíte kým a nemáte možnost jej znovu kontaktovat či dále rozvíjet možné obchodní příležitosti.

Zde ke slovu nastupuje doplněk CRM Connector, kdy vložením pro uživatele jednoduchého formuláře můžete před stažením katalogu vyžádat základní údaj: emailovou adresu. Ideálním řešením je propojení webové služby a CRM systému tak, že webová služba pošle vyžádaný katalog do CRM, který jej dále dle preferencí zákazníkovi odešle.
Výhoda je zjevná, již od prvního kontaktu víte, které zboží si klient do katalogu vložil. Pokud se ke klientovi vrátíte za delší čas, stále máte přehled, které produkty ho zajímaly, aniž by bylo nutné cokoliv složitě hledat.

Výhoda pro vaše prodejce je nasnadě – naprosto přesně vědí, které zboží z katalogu potenciálního klienta zajímalo a mohou s těmito informacemi dále pracovat.

Zájem o produkt/službu

V případě, že zákazník projeví zájem o vaši službu nebo produkt, je vyhráno – díky propojení je možné, aby obchodník na vaší straně ihned obdržel úkol na odbavení a další práci se zájemcem. Systém vytvoří příležitost, přiřadí úkol a pošle upozornění. Míra automatizace je volitelná na straně CRM, máte tak neustálý a hlavně aktuální přehled nejen o výkonnosti webové části, ale také systému odbavování požadavků.

Objednávka služby produktu

I když nemáte e-shop a nepotřebujete ho, mohou vaši zákazníci objednat vaše služby on-line. Vložením do CRM je možné takovou objednávku zpracovat standardním způsobem.

Reklamace/objednání servisního zásahu

Díky modulu servis je možné sbírat prostřednictvím webu požadavky vašich klientů a plynule je odbavovat. Samozřejmostí jsou e-mailové notifikace, notifikace pověřených pracovníků a sledování řešení jednotlivých případů.

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed