Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Propojení s Windows Doménou a Active Directory

CMS LARS Vivo podporuje snadnou integraci webu do Microsoft Windows domény.

LDAP Security Manager

Nedílnou součástí jádra systému je implementace komponenty security manager podporující přebírání entit bezpečnostního modelu, tzn. uživatelů a uživatelských skupin z adresářových služeb dle standardu LDAPv3 - např. OpenLDAP server nebo Microsoft Active Directory. V kombinaci s externí* autentizací lze realizovat plnou integraci webového řešení založeného na CMS LARS Vivo ve smyslu autentizace a autorizace do prostředí Microsoft Windows domény, případně jiných řešení SSO na bázi Kerberos/LDAP protokolů.

*autentizaci zajišťuje buď přímo web server (Microsoft IIS), nebo samostatný web server rozšiřující modul (např. pro WWW server Apache nasazený na Windows Server modul mod_auth_sspi, v případě nasazení na systémech Linux/UNIX pak modul mod_ntlm_winbind)

LDAP User Manager

V podobě samostatného modulu pro manažerské rozhraní CMS LARS Vivo je dále k dispozici správa uživatelů uložených v adresářové službě, která podporuje vytváření i modifikaci uživatelských účtů včetně nastavení přiřazení do skupiny, vložení obrázku do profilu a dalších. Modul umožnuje nastavit, jaký rozsah operací bude k dispozici různým uživatelským skupinám. Lze jej využít v intranetových řešeních jako elegantní alternativní formu správu firemních kontaktů a/nebo účtů (např. pro účely podnikového adresáře/telefonního seznamu).

Všech výše uvedených vlastností lze s úspěchem využít jak pro intranetová řešení (na front-endu stejně jako v back-endu), tak pro back-end internetových portálů, kde je požadováno nasazení firemního SSO (Single-Sign On).

 

 

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed