Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

VXF/I rozhraní

VXF/I (Vivo eXchange Format/Interface) představuje mocný nástroj pro řešení integrace Vivo CMS s jinými systémy či aplikacemi.

Verze 1.1 CMS LARS Vivo přinesla přepracované univerzální VXF/I rozhraní umožňující jak čtení (export), tak ukládání (import) entit (dokumentů, obsahů a zdrojových souborů) z, resp. do, CMS úložiště ve snadno přenositelném formátu na bázi XML. VXF/I vytváří široké možnosti integrace a využití:

  • Export a import jednotlivých dokumentů i celých stromů (včetně možnosti uložení celého webu či kompletního obrazu úložiště do VXF), a to jak mezi různými instancemi CMS úložiště (přenos dat mezi různými prostředími), tak v rámci jednoho úložiště (selektivní kopírování).
  • Snadné zálohování do jediného souboru (analogie dump operace databázových systémů).
  • Provádění rozdílových/selektivních změn v CMS úložišti z jiného systému či aplikace (např. export tiskových zpráv z centrální firemní redakce na web).
  • Export obsahu CMS úložiště vč. všech souvisejících meta informací definovaných v datovém modelu CMS do jiných systémů či aplikací (např. mobilní čtečky pro internetová média).

Typické využití VXF/I rozhraní

Napojení mobilních aplikací

V rámci portálu prg.aero jsme VXF/I rozhraní využili pro poskytnutí obsahu portálu pro mobilní aplikaci. Správa článků je tedy jednotná a mobilní aplikace pouze zobrazuje poskytnuté články.

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed