Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Klíčové vlastnosti

CMS LARS Vivo umožňuje snadné vytváření a editaci internetových prezentací bez znalostí programování. Systém je určen pro střední a velké organizace, existuje ale i v cenově výhodné LITE verzi pro menší internetové prezentace.

Snadná a rychlá editace

Vytváření a upravování stránek je velmi snadné a rychlé.

Internetové stránky lze upravovat přímo při jejich prohlížení. Editační nástroj WYSIWYG umožňuje tvořit a publikovat dokumenty v prostředí webového prohlížeče pomocí editoru, který je podobný programu Microsoft Word. Ve webovém editoru lze pracovat i se složitějšími prvky, jako jsou rozsáhlé tabulky, obrázky a dynamické objekty. 

Více informací

Verzování obsahu

Každý dokument může mít více verzí obsahu. Vy rozhodujete o tom, kterou a kdy zveřejníte. Jednotlivé verze přitom mohou zahrnovat různé typy obsahu, na stejné stránce tak lze dle potřeby střídat například fotogalerii nebo anketu.

Více informací

Personalizace webu

Každý návštěvník vidí pouze ty dokumenty, které mu zpřístupníte. Podporována je jak jednokroková, tak i dvoukroková registrace (s využitím potvrzovacího e-mailu). Web je možné napojit na libovolnou databázi uživatelů nebo existující identity management system (doména Windows, LDAP, apod.).

Stránky může vytvářet každý

Na tvorbě a úpravě stránek se mohou podílet všichni pracovníci vaší organizace. Každý může upravovat pouze ty dokumenty, které mu zpřístupníte. Do CMS LARS Vivo lze rovněž implementovat specifický schvalovací proces pro zveřejnění obsahu přesně dle vašich potřeb.

Více informací

Knihovny typů obsahu a modulů

Práci si můžete ušetřit využitím bohaté knihovny předpřipravených typů obsahu a modulů. Vývoj nových typů obsahu neustále pokračuje a díky licenčnímu modelu budete průběžně získávat nové funkce a moduly systému. Základní typy obsahu byly – oproti předchozí verzi – přepracovány a zásadně vylepšeny.

Kontrola konzistence odkazů

Systém automaticky kontroluje konzistenci odkazů vedoucích na odstraňované dokumenty. Už žádné odkazy vedoucí na neexistující stránky!

Více informací

Plánovač úloh

Naplánujte, kdy se má obsah určitého dokumentu automaticky zveřejnit, změnit nebo stáhnout.

Více informací

Změna vzhledu

Vzhled stránek lze změnit pouhým výběrem jiného layoutu nebo modifikací šablony. Obsah je od vzhledu v systému vždy striktně oddělen.

Více informací

Web building platforma

Se systémem LARS Vivo nezískáváte jen robustní CMS systém. Vivo je zároveň ucelenou platformou pro efektivní vývoj jakéhokoliv webového řešení. V případě, že máte k dispozici vlastní webové vývojáře, můžete s příslušnou licencí nezávisle vyvíjet web na platformě Vivo dle vašich představ a specifických požadavků. S Vivem získáváte nejen nástroj, ale celé procesní know-how pro rychlou a efektivní realizaci vašich webových projektů s podporou zapojení web/content builderů, front-end vývojářů a webových programátorů, ať už vlastních či externích.

Mobilita

CMS LARS Vivo je optimalizováno pro různé druhy zařízení (mobily, tablety, apod.). Je možné snadno vytvářet zobrazovací šablony optimalizované pro daný typ, respektive skupinu zařízení a parametrizovat je pomocí profilů, které definují základní vlastnosti a možnosti zobrazení v této skupině (např. limitní šířku obrazovky, ne/přítomnost Javascriptu, apod.). Součástí této funkcionality je i propracovaná autodetekce těchto zařízení.

Základem je DMS

Jádro systému tvoří výkonný Document Management System (DMS), který se stará o správu všech dokumentů a jejich zdrojů. Veškerá data ukládá do centrálního úložiště, které pracuje transakčně, obsahuje fulltextový vyhledávač a výkonnostně je optimalizováno pro velkou návštěvnost. Díky konceptu centrálního úložiště je možné snadné zálohování a přenášení změn (replikace, respektive synchronizace) mezi různými instancemi systému.

Provázání informací

CMS LARS Vivo umožňuje snadné vytváření nových typů dokumentů s možností jejich vzájemného provázání. V rámci CMS je možné vytvářet i složitější datové struktury využívající vazebních vztahů 1:N a M:N, a modelovat tak různé vztahy mezi určitými typy obsahu na webu.

Více informací.

Dokument na míru

Dokument v CMS LARS Vivo může zahrnovat více než jeden druh obsahu. To umožňuje vytvářet nové strukturované typy dokumentů (např. dokument článku "namixovaný" z HTML textu, fotogalerie a diskuse). 

Více informací

Audit operací

Každá akce v systému je monitorována a zaznamenána. Můžete tak rychle dohledat, který uživatel změnil určitou stránku.

Mnohonásobné použití

V rámci jedné instalace systému lze obsluhovat více webů. Díky centrálnímu úložišti pak mohou tyto weby sdílet tentýž obsah. Nový systém bezpečnostních domén pak umožnuje aplikovat na skupinu webů identický model zabezpečení (sdílení přístupových účtů a skupin).

Podnikové portály

Systém podporuje snadné propojení s dalšími podnikovými aplikacemi. Je vhodný k vytváření složitých podnikových portálů. Jeho začlenění do technické infrastruktury vaší organizace je velmi snadné. Systém podporuje snadné rozšiřování administračního rozhraní o další moduly včetně funkčně specifických částí.

Vysoký výkon

Systém je optimalizován pro velmi navštěvované weby. Vestavěné víceúrovňové caching mechanismy, které pracují transparentně a s přihlédnutím k reálné zátěži hostitelského serveru, značně snižují nároky na potřebný hardware. CMS LARS Vivo umožňuje škálování nasazením systému v clusteru s úložištěm v síťovém filesystému, diskovém poli či replikací změn na více prezentačních instancích systému.

Built-in fulltext engine

CMS LARS Vivo disponuje vlastním indexovacím a vyhledávacím jádrem optimalizovaným pro vysoký výkon. Funkce je založena na open-source produktech Apache Lucene/Solr, které indexují každou změnu v dokumentech uložených v systému. Indexovací jádro je využito pro rychlé prohledávání úložiště jak na front-end části (fulltextové vyhledávání, různé formy přehledů), tak i v administračním rozhraní. 

Cenová dostupnost

Licence systému LARS Vivo je v porovnání s obdobnými systémy cenově dostupná i pro menší a střední podniky. 

Více informací

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed