Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Kontrola konzistence odkazů

Systém automaticky kontroluje konzistenci odkazů vedoucích na odstraňované dokumenty. Už žádné odkazy vedoucí na neexistující stránky!

Každý web je uvnitř provázán množstvím odkazů, a to především na jiné vlastní dokumenty, reprezentující stránky. Odkazy se typicky nacházejí v menu, dále na nejrůznějších rozcestnících a také přímo v textu nebo šablonách.

Změny na webu

V průběhu času se musí měnit každá webová prezentace. Příklady změn, které mají dopady na strukturu stránek webu, jsou:

  • změna komunikačních priorit – je třeba určité informace upřednostnit, a tak se posouvají i na webu na zajímavější místa
  • změna kategorizace produktů či služeb – s tím souvisí přeskupení stránek
  • zrušení produktů či služeb – s tím souvisí odstranění stránek nebo náhrada za informaci, že produkt již není poskytován
  • rozšíření určité činnosti, které se promítne na webu nejen tím, že stránky přibudou, ale také tím, že některé současné zaniknou, případně se posunou ve struktuře dále
  • přibude jazyková verze a nastane potřeba rozčlenit určité funkcionality do více adresářů, a tím dojde k přesunu i těch původních
  • změna struktury informací na webu pro lepší orientaci uživatele, návštěvníka, zákazníka na základě vyhodnocení jeho chování

Důsledky na webu jsou zřejmé – struktura stránek se změní, některé staré zaniknou, ale jak to dopadne s odkazy na tyto stránky? Pečlivý editor si na některé odkazy vzpomene a změní je, ale není v lidských silách opravit veškeré odkazy. 

Kontrola odkazů

CMS LARS Vivo automaticky kontroluje vnitřní odkazy - zajišťuje tzv. referenční integritu. To je možné díky tomu, že veškeré reference ve formě kontextových URL (odkazujících v rámci webu), které se objeví v jakémkoliv obsahu ukládaném do CMS úložiště, nahradí tzv. symbolickou referencí obsahující jedinečný, v čase neměnný identifikátor referované CMS entity (typicky dokumentu) – tzv. UUID. Kdykoliv pak systém posílá uživateli nějaký výstup (sestavuje HTML stránku), hledá a nahrazuje veškeré v obsahu nalezené symbolické reference aktuálně platnou kontextovou URL. Díky tomu jsou reference nezávislé na adresách URL, které se v čase mohou měnit.

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed