Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Provázání informací

Systém umožňuje snadné vytváření nových typů dokumentů s možností jejich vzájemného provázání. V rámci CMS je možné vytvářet i složitější datové struktury využívající vazebních vztahů 1:N a M:N, a modelovat tak různé vztahy mezi určitými typy obsahu na webu.

Provázání informací (dokumentů) v CMS LARS Vivo lze realizovat několika způsoby: 

  • implementací číselníkové vazby 1:N (jak na jiný dokument, tak na statický číselník),
  • implementací vazby M:N,
  • tagováním.

Díky těmto vlastnostem a tomu, že úložiště CMS systému Vivo je koncipováno jako objektově orientovaná databáze, je možné během implementace modelovat prostředky CMS LARS Vivo i složitější relační struktury.

Poznámka: Paralelní využití existující relační databáze a v ní uložených struktur je samozřejmě nadále možné a běžně se využívá u řešení, kde je spravováno velké množství dat nezávislých na struktuře webu (např. katalog e-shopu), případně jsou daná data umístěna v relační databázi historicky nebo relační databáze vytváří datové rozhraní využívané více systémy.

Implementace číselníkové vazby

Číselníková vazba je v rámci CMS LARS Vivo reprezentována atributem dokumentu, který jako svoji hodnotu drží referenci na položku staticky definovaného seznamu, případně referenci na jiný dokument.

Příkladem číselníkové vazby je například atribut jazyk, kde uživatel vybírá z nabídky jazyků pro daný dokument.  Díky flexibilitě CMS LARS Vivo lze během implementace doplnit další atributy dle potřeb konkrétního projektu.

Číselníková vazba

V případě odkazu na jiný dokument je v atributu uložena hodnota jedinečného identifikátoru cílového dokumentu, tzv. UUID. Jedná se o symbolickou referenci, jejíž existenci systém eviduje v rámci funkcionality tzv. referenční integrity. Cílový dokument může být vybrán z celého stromu pomocí našeptávače nebo ze seznamu dokumentů splňujících zadaná kritéria. K definici množiny dokumentů je využíván fulltextový dotaz, který vrátí příslušnou množinu dokumentů. Vivo zároveň monitoruje existující symbolické reference a upozorní na ně uživatele v případě, že se pokusí smazat referovanou entitu (dokument).

Implementace vazby M:N

V případě vazby M:N je možné k jednomu nebo více dokumentům přiřadit jeden nebo více dokumentů z definované množiny. CMS LARS Vivo obsahuje pro zadání této vazby uživatelský prvek, který ji umožní snadno definovat na úrovni GUI.

Editace vazby M:N 

Jako příklad vazby M:N lze uvést například referenci a produkty. V rámci reference může být využito až N produktů a naopak jeden produkt, lze využít u M referencí. Pro podobné struktury není třeba vytvářet samostatný relační model a vazbu je možné implementovat prostředky CMS LARS Vivo.

V případě modelování entit na webu jako dokumentů je možné využívat všech vlastností, které systém pro práci s dokumenty disponuje. Takovými jsou editace atributů, nastavení bezpečnosti, workflow, referenční integrita, možnost využití VXF/I rozhraní, RSS feed a další.

Tagování

Pro tagování se standardně využívá atribut „Klíčová slova“. Do něj je možné vložit textové řetězce, oddělené čárkou. Podle jednotlivých klíčových slov lze potom dokument vyhledat. Další atributy lze doplnit během implementace, a lze tak velice jednoduše realizovat klasifikace dle více kritérií.

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed