Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Snadná a rychlá editace

Vytváření a upravování stránek je velmi snadné a rychlé. Web můžete editovat přímo při jeho prohlížení.

Editor textů a obrázků (WYSIWYG)

Při tvorbě a úpravě textů, obrázků a tabulek je využíván WYSIWYG editor TinyMCE. Zkratka pochází z anglického označení What You See Is What You Get ("co vidíš, to dostaneš"). Název tedy sám napovídá, že text vytváříte v příjemném prostředí, připomínajícím program Microsoft Word, a vidíte jeho téměř výslednou podobu.

WYSIWYG editor

Ikony fungují stejně jako v textových editorech.

Například následující sada ikonek

Ikonky

nastavuje: (B) Tučné písmo, (I) kurzívu, (U) podtržené písmo, (ABC) přeškrtnuté písmo.

Přepínání mezi prohlížením a editací

Ribbon

Kromě toho se můžete jediným klepnutím přepnout přímo v administraci do režimu prohlížení stránky, kde uvidíte váš text včetně všech souvislostí na webu (menu, drobečková navigace, barva pozadí stránky, postranní boxy, atd.).

Pro přechod do režimu náhledu stránky lze použít také tlačítko „Uložit a Prohlédnout“, které vám ušetří i to jediné klepnutí.

V administraci si tedy můžete prohlížet i náhled stránky, která není publikována, a můžete si ji tak zkontrolovat dříve, než ji uvidí kdokoliv z návštěvníků. Přechod zpět do režimu editace stránky je opět záležitost jednoho klepnutí.

Občas se stává, že procházíte váš web jako běžný návštěvník (nejste aktuálně přihlášeni) a zahlédnete text, který byste rádi upravili. Pak máte možnost přejít do editoru této konkrétní stránky přidáním parametru „?edit“ na konec adresy (URL). Po vyplnění hesla se dostanete do editace vybrané stránky, nemusíte ji znovu hledat ve stromové struktuře webu. 

Ukázky pro porovnání administrace a pohledu na stránku na webu:

« Předchozí 1 2 Další »
NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed