Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Snadná změna vzhledu

Vzhled stránek lze změnit pouhým výběrem jiného layoutu nebo modifikací šablony. Obsah je od vzhledu v systému vždy striktně oddělen.

Layout

Rozložení prvků na každé stránce je řízeno layoutem. Layout definuje umístění jednotlivých obsahových částí na stránce. Layout určuje například, kde bude hlavní menu nebo zda se zobrazí menu kontextové. Určuje, zda bude mít stránka postranní sloupce a jak budou široké, dále třeba umístění hlavičky a zápatí. Layouty je možné do sebe hierarchicky skládat.

Náčrtek layoutu (příklad):

Náčrtek layoutu

Změna layoutu na jiný připravený layout (například na layout bez levého menu) je snadná a může ji provést i editor stránek. V administraci pouze vybírá rozložení ze sady připravených layoutů a s nastavením mu pomáhá našeptávač.

Pokud je třeba změnit layout na úplně nový, dosud neexistující, je nutný zásah webového vývojáře, který jej vytvoří.

Šablona obsahu

Samotný obsah stránky, který je publikován v konkrétním dokumentu, se pak na webu zobrazuje ve vzhledu, který je určen jeho šablonou. Šablona vytvořená v jazyce HTML určuje velikost a barvu fontů, vzhled prvků, barvu či motiv pozadí a uspořádání prvků, které jsou obsaženy v jednom obsahu.

Ukázka, jak může vypadat jeden přehled při použití dvou různých šablon.

přehled
Přehled - šablona 1 Přehled - šablona 2

U obsahů je také možné změnit šablonu na jinou, připravenou v rámci projektu. Některé typy obsahu, jako je například Přehled, umožňují editorovi vybrat si v administraci konkrétní šablonu z množiny předem připravených.

šablony pro přehled

U jiných typů obsahu může šablonu na míru požadavkům zákazníka upravit webový vývojář.

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed