Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Stavy obsahu - workflow

Do systému lze implementovat specifický schvalovací proces pro zveřejnění obsahu přesně dle vašich potřeb.

Přizpůsobení workflow dokumentů

Organizace někdy používají složitější schvalovací proces dokumentu, který nelze postihnout pouze základními stavy: Nový – Publikovaný – Archivovaný.

Základní stavy workflow

Tyto stavy mohou být rozšířeny o další položky tak, aby vyhovovaly pracovnímu procesu a rozdělení odpovědností v rámci vaší organizace.

Pokud se k textu vyjadřuje více oddělení nebo řídících stupňů, může být workflow rozšířeno o další stavy, kupříkladu o: Schváleno, K publikaci, V přípravě, Zamítnuto, K přepracování.

Každému stavu je možné navíc v konfiguraci workflow přiřadit jednu nebo více uživatelských skupin, které jako jediné budou moci daný stav obsahu v jeho workflow nastavit. Tímto mechanismem je možné zajistit, že například do stavu Publikovaný budou moci uložit obsah pouze uživatelé ve skupině Šéfredaktoři. Díky těmto možnostem konfigurace workflow tak mohou být určeny osoby, které mají právo schvalovat, zamítat a publikovat, zatímco ostatní jen připravují stránky, ale nemohou je bez schválení někým dalším publikovat na web.

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed