Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Přístupy, role a práva

Na tvorbě a úpravě stránek se mohou podílet všichni pracovníci vaší organizace. Každý může upravovat pouze ty dokumenty, které mu zpřístupníte.

Strukturovaný přístup pro více osob

Ve vaší organizaci může webové stránky vytvářet a upravovat více osob. Mohou mít stejná nebo různá práva pro administraci. Celkové nastavení uživatelského oprávnění se tvoří kombinací těchto standardních vlastností:

  • Práva k různým akcím: číst, editovat, vytvořit či smazat dokument, přesouvat, kopírovat…
  • Práva k různým dokumentům: všechny dokumenty webu, vybrané sekce, vybrané dokumenty, vybrané části struktury webu, jediný dokument…
  • Práva k workflow: může vytvořit nový dokument, může jej publikovat, může jej archivovat…

Uživatele se stejnými oprávněními sdružujeme do skupin a těm pak přidělujeme role, které definují rozsah práv dle výše uvedených principů. Vlastní nastavení přístupových práv k dokumentům ve struktuře webu je tak díky skupinám a rolím poměrně jednoduché. Práva je možné snadno dědit do podřízených dokumentů.

Role - práva

Pozn.: strukturovaná správa obsahu webu není k dispozici v případě licence CMS LARS Vivo LITE, která dává k dispozici pouze jeden administrační přístup disponující všemi oprávněními.

Příklad využití ve větší společnosti

Za webovou prezentaci má ve velké společnosti odpovědnost oddělení Public Relations a v něm mají dva lidé stejná oprávnění. Jejich uživatelské účty budou zařazeny do skupiny Administrators, která má pro celou strukturu webu přiřazenou roli Administrator, tato role obsahuje veškerá přístupová práva.

Dále je ve společnosti produktové oddělení, které pečuje o informace o produktech. Tři lidé z produktového oddělení budou zařazeni do skupiny ProductManagers a dostanou pomocí role přiměřená práva, ale pouze do sekce Produkty. Tam mohou vytvářet nové stránky, publikovat je, upravovat současné a mazat stránky s produkty, které se již nevyrábějí. Tito lidé však nemohou upravovat stránky o společnosti, tiskové zprávy, kontakty ani jiné části webu, kde mají oprávnění pouze ke čtení.

Dále je ve společnosti HR oddělení, kde jsou personalistky odpovědné za nábor zaměstnanců. Ty dostanou příslušná práva pouze do sekce Kariéra, kde vytvářejí stránky s popisem volných pozic a mohou mazat obsazené pozice.

V marketingovém oddělení je člověk vytvářející tiskové zprávy marketingového charakteru. Jelikož administrátoři z Public Relations jsou odpovědni za všechny tiskové zprávy, chtějí i ty marketingové schvalovat před publikací. Člověk z marketingu tedy nedostane právo k publikaci a zprávy pouze připravuje do stavu „Nový“. Publikovat je pak může někdo oprávněný z Public Relations.

Pokud nastoupí někdo nový do produktového oddělení a má se podílet na správě produktových informací na webu, administrátor mu vytvoří profil a zařadí jej do skupiny ProductManagers, čímž má nový zaměstnanec jednoduše zajištěna stejná práva jako jeho kolegové z oddělení.

Společnost má ve větších městech celkem dvanáct poboček. Na každé pobočce bude vybrána jedna osoba (obvykle asistentka ředitele) odpovědná za údaje o otevírací době, kontaktech a poskytovaných službách v této pobočce. Ta dostane oprávnění k editaci jediné stránky se všemi údaji o pobočce.

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed