Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Stránky může vytvářet každý

Na tvorbě a úpravě stránek se mohou podílet všichni pracovníci vaší organizace. Každý může upravovat pouze ty dokumenty, které mu zpřístupníte. Do systému lze rovněž implementovat specifický schvalovací proces pro zveřejnění obsahu přesně dle vašich potřeb.

Strukturovaný přístup pro více osob

Ve vaší organizaci může webové stránky vytvářet a upravovat více osob.

Nastavení a funkcionalita jsou popsány v článku Přístupy, role a práva.

Přizpůsobení workflow dokumentů

Práva mohou podporovat specifický schvalovací proces, který je popsán v článku Stavy Obsahu - Workflow.

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed