Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Verzování obsahu

Každý dokument může mít více verzí obsahu. Vy rozhodujete o tom, kterou a kdy zveřejníte. Jednotlivé verze přitom mohou zahrnovat různé typy obsahu, na stejné stránce tak lze dle potřeby střídat například fotogalerii nebo anketu.

Verzování obsahu umožňuje zachytit změny na webu v čase a zároveň nepřijít o obsah, se kterým jste si dříve dali již tolik práce. Také vám umožní vrátit se k původnímu obsahu.

Využívá se, když:

Publikujete informace až od určité doby

Víte například, že od prvního dne příštího měsíce se změní struktura vedení společnosti. Můžete si předem připravit stránku s popisem nové struktury a nastavit, aby se publikovala v určenou hodinu a den, dosavadní verze se ve stejnou dobu bude sama archivovat. Výhodou přitom je, že se verze sama změní v určený čas, aniž byste to museli v kritický den a hodinu řešit vy sami.

Další příklad využití: Chcete na hlavní stránce změnit část textu, která má upozornit na blížící se veletrh, a zároveň víte, že tuto informaci budete potřebovat po skončení veletrhu zase odstranit. V tomto případě je praktické vytvořit si novou verzi obsahu, vložit do ní informace k veletrhu a nastavit publikaci a archivaci obsahu tak, aby se informace ve správnou chvíli vyměnily.

Měníte typ obsahu

Máte obsah určitého typu a plánujete jej nahradit jiným typem obsahu. Například se na určité stránce rozroste text natolik, že se jej rozhodnete rozdělit do několika podstránek a na původním umístění zobrazit pouze jejich seznam (přehled). V takovém případě využijete novou verzi obsahu původní stránky, v ní vytvoříte přehled a ten publikujete. Stále vám zůstává zachována původní dlouhá textová informace, nicméně v archivované verzi.

Děláte rozsáhlejší změny

Při rozsáhlejších změnách v obsahu a vzhledu stránky se obáváte, zda bude výsledek odpovídat vašim představám. Ponecháním původní verze si zajistíte bezbolestný krok zpět, pokud by výsledek neodpovídal.

Příkladem mohou být změny struktury společnosti, změny na hlavní stránce související s propagovanou akcí, změna v produktovém portfoliu nebo změna parametrů nějakého z vašich produktů. Všechny tyto změny mají předem známé datum, od kdy bude změna platit a kdy mají být prezentovány na webu.

Pokud se změny mají projevit na stránce, která již existuje, přichází otázka, kdy změnu provést a jak načasovat kompletní a čistý přechod z původního obsahu na nový. Zde je ideální kombinace s plánovanou publikací a archivací.

Udržujete historii

Všechny verze obsahu, které kdy byly vytvořeny, zůstávají uloženy v CMS jako v archívu. Bez ohledu na to, zda se jedná o verzi publikovanou, novou či archivovanou, můžete vidět její obsah a vlastnosti, včetně autora posledních změn v této verzi.

Pokud je obsah určité stránky verzován, slouží starší verze obsahu jako archív. Je možné v nich zpětně dohledat rozdíly, autory a data změn, starší informace či obrázky. Je třeba však upozornit, že jen v případě zapnutého automatického verzování se archivují veškerá uložení obsahu. Jinak je tvorba nové verze na rozhodnutí příslušného editora a ten obvykle spíše aktualizuje původní verzi. Při aktualizaci stejné verze bez vytvoření nové není možné rozdíly (například v textu) sledovat.

Ukázky seznamu verzí v administraci jednoho obsahu:

Výběr verzí

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed