Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Bannerový modul

Jednoduchý modul pro správu a zobrazování bannerů. Bannery lze vkládat ve formátu Flash či jako obrázek přímo z disku nebo je možné použít HTML kód třetí strany, který zajistí zobrazování bannerů z externího bannerového systému.

Vlastnímu banneru je možné nastavit adresu, způsob otevírání odkazu, omezení na počet zobrazení nebo kliků a váhu, která určuje četnost zobrazení. 

Na jednom místě je možné střídat neomezený počet bannerů obou typů (vlastních i externích).

V případě napojení na externí bannerový systém slouží modul pouze pro vložení a správu zobrazovacích kódů. Samotná správa bannerů je realizována přes externí systém.

Modul umožňuje i kombinaci vlastních a externích bannerů.

Vlastní banner

Použití vlastního banneru umožňuje vložení

  • flash i non-flash (gif, jpg) verze,
  • cílového odkazu,
  • vybrání cílového okna,
  • nastavení limitu počtu zobrazení,
  • nastavení limitu maximálního počtu kliků,
  • procentní váha určující četnost zobrazování banneru.

Dále je uživateli zobrazen aktuální počet zobrazení a kliků s možností vynulování hodnot.

Banner třetí strany

Administrace banneru třetí strany je omezena pouze na možnost

  • vložení zobrazovacího kódu,
  • nastavení procentní váhy určující četnost zobrazování banneru.

Náhled administrace

Banner

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed