Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Systémové nástroje a možnosti integrace

CMS LARS Vivo je robustní systém vybavený množstvím funkcí nutných pro realizaci rozsáhlých, vysoce zatížitelných internetových systémů.

CMS LARS Vivo je tzv. škálovatelný systém: můžete začít s „malým“ řešením za nízkou cenu, a postupně ho rozšiřovat s tím, jak budou narůstat vaše požadavky na jeho výkon!

Cache

Ačkoliv je veškerý obsah generován dynamicky, využívá web server cachování a negeneruje tedy stránky znovu při každém požadavku. To značně snižuje nároky na webový server a zvyšuje odezvu. Inteligentní cache je implementována přímo v jádru CMS systému. LARS Vivo negeneruje z databáze dynamický obsah, pokud se od posledního zobrazení nezměnil, tvoří z něho co největší celky, aby dosáhl co největší dostupnosti při zachování dynamického obsahu.

Cache stránek je možné vypnout pro konkrétní IP adresy nebo pro konkrétní stránky.

Load balancing a failover

Web server hostuje dvě instance virtuálních webu (administrační a prezentační). Obě instance se navenek chovají nezávisle – sdílejí pouze data.

Prezentační část je proto možné nasadit např. na cluster serveru nebo na zrcadlený server. Stejně tak databázi systému je možné provozovat na clusteru nebo např. na dvou replikovaných databázových serverech.

Zálohování

Zálohování je třeba řešit na úrovni systému standardními nástroji. Pro kompletní obnovení systému v případě havárie je nutné zálohovat obsah databáze, části souborového systému a nastavení web serveru standardními postupy pro jednotlivé systémy. Časový interval zálohování úzce souvisí s četností změn obsahu.

Autentifikace uživatele z externího zdroje

Standardně oproti LDAP serveru (například Active Directory). Přístupová práva je tedy možné řídit jak přímo v systému, tak pomocí služeb LDAP serveru.

Logování a audit

Systém provádí logování:

  • aktivity uživatelů nad obsahem systému *
  • událostí a výjimečných stavů systému

Z důvodu možnosti použití běžných monitorovacích nástrojů systém neposkytuje prostředky k monitorování systému (zátěž CPU, zátěž sítového připojení, využití disku, paměti, atd.). Architektura systému však umožňuje doplnit do systému prostředky odpovědné za poskytování těchto informací.

Integrace s nástroji pro web development

Integraci s nástroji pro web development (FrontPage, Dreamweaver) je možné realizovat pomocí protokolu WebDAV.

Aplikační a databázová integrace, import a export obsahu

Vkládání dalších aplikací a jiných zdrojů obsahu (import a export obsahu) do prezentace provozované v CMS LARS Vivo je možné následujícími způsoby:

  • začlenění jako modulu přímo do systému
  • jako typ obsahu „odkaz na vzdálený obsah“ (pomocí protokolu HTTP)
  • jako webová služba (zjednodušeně řečeno data ve formátu XML přenášena protokolem HTTP a zobrazovaná v k tomuto účelu definované šabloně)

Pro získávání dat z jiných databázových zdrojů, než je databáze CMS, je nejvhodnější využít zmíněné webové služby, k dispozici je však i „zásuvný“ modul pro přímé SQL dotazy do určené databáze, který předává získaná data ve formátu XML příslušné šabloně pro jejich zobrazení.

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed