Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Technické požadavky

CMS LARS Vivo je nabízen pro platformu Linux (Windows)/PHP.

Systém CMS LARS Vivo je založen na webové aplikační platformě PHP a může být provozován na systémových platformách UNIX, resp. GNU/Linux, nebo Microsoft Windows.

Platformní nezávislost umožňuje nízkorozpočtové, a přesto výkonné a spolehlivé robustní řešení.

Konfigurace klienta

Pro vytváření a správu struktury a obsahu webu (back-end) není potřeba cokoliv instalovat, vyžadován je pouze internetový prohlížeč ze seznamu podporovaných.

Pro prohlížení internetových stránek (front-end):

 • libovolný prohlížeč webových stránek/typ zařízení (PC, mobilní zařízení, tablety, atp.) – dle předem stanoveného standardu pro nakódování webu.

Konfigurace serveru

Níže uvedené konfigurace představují obecné východisko pro posouzení typických nároků CMS systému na serverovou infrastrukturu. Optimální konfigurace se může, co do počtu a konfigurace HW serverů, SW konfigurace (zejména volby databázového řešení) a požadavků na síťovou konektivitu, lišit v závislosti na požadavcích zákazníka týkajících se předpokládané zátěže (maximálního počtu konkurentních uživatelů), akceptovatelné rychlosti odezvy a úrovni dostupnosti služby v čase (specifikovaných obvykle v podobě SLA). V takovém případě Lundegaard stanoví optimální parametry běhového prostředí provedením detailního sizingu v rámci návrhu webového řešení.

1. Hardware

Doporučená konfigurace

 • 2x CPU (64-bit) 2.0 GHz+
 • 8G RAM
 • 50G SSD

Optimální parametry CPU a RAM se mohou měnit v závislosti na návštěvnosti

Minimální konfigurace

 • 1x CPU 1GHz+
 • 4G RAM
 • 20G HDD

Minimální konfigurace se považuje za dostatečnou pro účely vývoje a testování řešení založených na Vivo CMS, nikoliv však pro jejich produkční nasazení.

 

2. Systémový software

Doporučený OS

 • GNU/Linux distribuce Debian/RHEL/CentOS
 • Windows 2012 Server

Volitelný OS

 • Libovolná distribuce GNU/Linux
 • Windows Server
 • Solaris

Aplikační prostředí

 • WWW server Apache 2.0 nebo vyšší (doporučená verze 2.4) s instalovanými moduly:
  • mod_php
  • mod_alias
  • mod_rewrite
  • mod_cache
  nebo Microsoft IIS 7 nebo vyšší s ISAPI modulem rewrite
 • PHP verze 5.4 nebo vyšší s instalovanými moduly:
  • MB (multi-byte strings)
  • CURL
  • LDAP
  • INTL (php5-intl)
  • LIBXML (XMLReader, XMLWriter)
 • utilita ImageMagick
 • utilita FFMPEG (volitelně)
 • Java 1.5 nebo vyšší (vyžadována pro běh fulltextového indexeru Apache Solr)
 • MySQL server verze 4.1 nebo vyšší nebo jiná relační databáze (standardně podporována PostgreSQL, Oracle 9i a vyšší, MSSQL Server 2005 a vyšší, Sybase ASE 11 a vyšší)

Doplňující dotazy týkající se technických požadavků směřujte na e-mailovou adresu vivo@lundegaard.eu.

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed