Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

HTML text

HTML text je určen k editaci HTML obsahu a v rámci administračního rozhraní disponuje vestavěným WYSIWYG HTML editorem.

Ikonka HTML textHTML soubor je potomkem typu obsahu soubor – je určen k editaci HTML obsahu a v rámci administračního rozhraní disponuje vestavěným HTML editorem.

HTML soubor je spolu s přehledem klíčovým obsahem CMS LARS Vivo. Základní webové prezentace je možné vytvořit pouze s využitím přehledů a HTML souborů.

V rámci administračního rozhraní poskytuje CMS LARS Vivo pokročilý WYSIWYG editor pro úpravu textu. Obsah stránky je možné editovat přímo při jejím prohlížení (tzv. front-site editace). Uživatel prochází web a v případě požadavku na editaci pouze zvolí příslušnou volbu. Editor neklade žádné nároky na znalost HTML kódování na straně uživatele a princip práce je shodný s kancelářskými softwarovými balíky. Editor podporuje vkládání multimédií, tabulek, obrázků, speciálních znaků. Zabudována je také podpora importu z programu Microsoft Word.

Typické využití obsahu HTML text

HTML soubor se využívá všude tam, kde je potřeba formátování textu za použití WYSIWYG editoru.

Vlastní obsah stránky

Nejčastější využití - realizující obsah většiny textových podstránek.

Novinka nebo tisková zpráva

HTML soubor spolu s využitím dalších atributů dokumentu, jako je perex a datum vydání, je využíván pro zobrazení tiskových zpráv a novinek. Pro novinky a tiskové zprávy je možné využít různé šablony, a tím přizpůsobit vzhled podle potřeb prezentace. Přehled novinek nebo tiskových zpráv je realizován prostřednictvím typu obsahu přehled.

Část víceobsahového dokumentu

HTML soubor je využíván jako jeden z typů obsahu (i opakovaně) u víceobsahového dokumentu pro části, které vyžadují formátování textu. Uživatel si tak může sám sestavit strukturovaný dokument z více HTML souborů, případně i různých typů obsahu.

Vlastnosti obsahu typu HTML text

Typické využití obsahu

MIME typ souboru

MIME typ v prostředí internetu jednoznačně určuje typ (formát) souboru. V závislosti na typu souboru systém vybere možný způsob jeho modifikace (textovým, WYSIWYG příp. jiným editorem nebo dialogem uploadu souboru příp. jejich kombinací).

Zdrojový soubor Pokud má dokument nastaven layout, soubor se zobrazí v něm (obrázek přímo ve stránce, ostatní typy souborů odkazem ke stažení), v opačném případě se stahuje soubor přímo.

Náhled WYSIWIG editoru pro HTML text

HTML soubor

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed