Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Layout

Layout nese informace o vzhledu stránky. Definuje rozložení jednotlivých prvků a jejich vzájemnou provázanost.

Ikona LayoutTyp obsahu layout je v systému CMS LARS Vivo využíván pro reprezentaci šablony definující vzhled webu, resp. jeho určité, opakující se části. Layouty je možné do sebe vnořovat, čímž je eliminováno zbytečné duplikování kódu šablon a zároveň je dosaženo větší opakované použitelnosti šablon. Typická základní struktura layoutu na většině webů je následující:

  • Page (Stránka) – definuje části společné pro všechny stránky – typicky hlavičku včetně základní navigace (hlavní menu, drobečková navigace) a patičku.
    • Subpage (Podstránka) – definuje části specifické pro podstránky – sekundární (kontextovou) navigaci a kontextové obsahy.
    • Homepage (Hlavní stránka) – definuje obvykle specifické rozvržení hlavní stránky.

Layout definuje kromě vlastní HTML šablony ještě také tzv. panely, do kterých je možné fixně nebo parametricky vložit publikovaný obsah dokumentů použitých jako komponenty. To umožňuje typicky realizovat boxy typu anketa, užitečné odkazy nebo třeba prostor pro vkládání bannerů (viz modul bannerový systém), přičemž přiřazení komponent do panelů může být ovlivňováno na úrovni jednotlivých dokumentů (obvykle reprezentujících různé sekce webu).

Zápis šablon je možný ve formátu Twig (ve specifických případech je možné využití Smarty nebo PHTML), což umožňuje v kódu šablony vytvářet nejrůznější zobrazovací (prezentační) konstrukce.

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed