Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Mapa přesměrování

Mapa přesměrování slouží pro hromadné přemapování skupiny URL adres na nové. Používá se zejména u nových webů, kdy je nutné zachovat informace pro vyhledávače (SEO) ze starého webu.

Ikona Mapa přesměrováníTento typ obsahu je vhodné použít jako obsah kořenového dokumentu, ale je možné jeho použití i na jiných místech ve stromu.

CMS LARS Vivo při dotazu na dokument zpracovává URL adresu a podle ní vyhledává požadovaný dokument. Pokud požadovaný dokument není nalezen, prohledává se strom dokumentů směrem ke kořeni, dokud není nalezen obsah s vlastností rekurze (jinak požadavek končí chybou 404). Toto je zachyceno mapou přesměrování, kde je následně zpracováno pole URL adres.

Použití regulárních výrazů

Pro zápis mapy adres je vhodné použít regulárních výrazů, pomocí kterých je možné zmenšit a zpřehlednit její množinu.

Regulární výraz (regular expression) představuje určitý vzor (masku) pro textové řetězce. Nejznámější znaky jsou * a ?.

Pro vytváření skupin znaků slouží [] (hranaté závorky). Pro vytvoření skupiny opakování nebo také k zapamatování slouží () (kulaté závorky). Pro oddělovač "nebo" slouží znak roury | a pro negaci znak ^. Speciální znaky je třeba escapovat – doplnit zpětným lomítkem, jako je tomu v případě předdefinovaného znaku pro číslice \d, nebo pokud chceme použít znak +, který jinak slouží jako kvantifikátor.

Kvantifikátory

Kvantifikátor Počet opakování
? minimálně 0krát, maximálně 1krát
* minimálně 0krát, maximálně neomezeno
+ minimálně 1krát, maximálně neomezeno
{n} právě nkrát
{m,n} minimálně mkrát, maximálně nkrát

Některé předdefinované skupiny znaků

\d číslice 0-9
\w znaky "slova" (ekvivalentní zápisu [a-zA-Z0-9_])

Příklady užití

  • (cs|en) odpovídá řetězci cs nebo en
  • tel(efon)? tel nebo telefon
  • a+b odpovídá řetězcům ab, aab, aaab...
  • .{3} odpovídá řetězci přesně o třech znacích
  • (a\+b)\*c=d odpovídá matematické rovnici (a+b)*c=d

Více informací o regulárních výrazech naleznete například zde.

Vlastnosti obsahu typu Mapa přesměrování

Podmínky přesměrování jsou uloženy ve formátu {STARA_URL} {NOVA_URL}, každý záznam je na novém řádku. V seznamu je možné používat hvězdičky jako zástupce libovolných znaků (tzv. wildcard) a rovněž regulární výrazy, přičemž jimi vybrané části staré URL (uvedené v kulatých závorkách) lze vkládat do nové URL (každá taková část se odkazuje ve tvaru $+pořadové číslo). Jak může výsledná definice mapy vypadat, demonstruje následující příklad:

uvodni_stranka.htm /cs/
web/aktuality/*.htm /cs/aktuality/$1/
(web)/* /404/
 

 

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed