Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Multimediální galerie

Galerie slouží ke správě veškerého multimediálního obsahu (obrázky, video a audio soubory).

Ikona Multimediální galerieObsah je řazen do nastaveného gridu (náhled + titulek) a zobrazován uživateli.

Ve výchozím nastavení je uživateli prezentována javascriptová verze, která jednoduchou a v současnosti moderní formou zobrazuje uživateli jednotlivé prvky galerie formou „lightboxu“. Uživatel má touto formou přístupné veškeré prvky galerie, tedy i ty, které jsou kvůli nastavení zobrazeny až na dalších stránkách. Pokud uživatel skončí s prohlížením na prvku, který již nebyl zobrazen na dané stránce galerie, pak je uživatel přesměrován na danou stránku galerie.

Zobrazovat lze i jednotlivé prvky na samostatných stránkách (tato verze obsahu je také indexována), popřípadě lze zobrazit (stáhnout) i originální soubor, ze kterého daný prvek galerie vznikl. Galerie funguje, i když má uživatel vypnutou podporu JavaScriptu.

V rámci jedné galerie lze kombinovat obrázky, videa a zvukové nahrávky.

 • Obrázky – jsou podporovány formáty JPEG, PNG a GIF. Pro usnadnění práce lze obrázky zkomprimovat do formátu ZIP a nahrát do CMS jako jediný soubor. Vivo archív rozbalí a soubory seřadí dle abecedy.
 • Zvukové nahrávky – jsou podporovány formáty MP3 a WAV. Vivo je převede do formátu FLV (formát pro zobrazení pomocí technologie Flash).
 • Videa – všechny ostatní typy souborů jsou považovány za video soubor a CMS se je pokusí převést do FLV formátu. Pokud neuspěje, je vypsáno upozornění pro uživatele.

K vytváření náhledů obrázků a úpravám je využita GD Library (http://php.net/manual/en/book.image.php) a pro vytváření video a audio souborů je využit konverzní software FFMPEG (http://www.ffmpeg.org).

Poznámka: Při instalaci CMS LARS Vivo na webový server Microsoft může vlivem nesprávné konfigurace IIS dojít k chybnému ukládání souborů při použití příliš dlouhých URL adres pro stránky s obrázky.

Administrace

Nastavení parametrů galerie

 • Velikost náhledu – rozměry malého obrázku/náhledu v přehledu celé galerie vyjádřeny v pixelech (šířka x výška). Obě uvedené hodnoty (šířka i výška) určují maximální možný rozměr. Ve výsledku jsou proporcionálně zachovány strany obrázku.
 • Náhledy na stránku – počet obrázků zobrazených na jediné stránce. Pokud celkový počet souborů v galerii překročí uvedenou hodnotu, automaticky se aktivuje stránkování.
 • Velikost preview – rozměry obrázku zobrazeného po klepnutí na náhled. Obě uvedené hodnoty (šířka i výška) určují maximální možný rozměr strany. Ve výsledku jsou proporcionálně zachovány strany obrázku.
 • Náhledy na řádek – počet obrázků zobrazených v jednom řádku souhrnného přehledu celé galerie.
 • Kvalita obrázků – kvalita obrázku (úroveň komprese) pro náhledy obrázků a videí.
 • Velikost videa – rozměry videosouboru při zobrazení pro přehrávání. Obě uvedené hodnoty (šířka i výška) určují pevné rozměry pro zobrazení. Uvnitř přehrávače jsou však zachovány proporcionální rozměry souboru.
 • Parametry videa – určení technických parametrů přehrávaného videa. -ar: Audio Rate, -ab: Audio Bit Rate, -b: Video Bit Rate

Použití těchto parametrů nemusí být zohledněno v odpovídající šabloně a pro použití na konkrétním projektu může být vyžadován zásah programátora.

Pro každý prvek galerie lze nastavit/změnit následující parametry:

 • Vybrat soubor – Z tohoto počítače/Ze sdílených souborů – lze nahrát soubor z vlastního úložiště nebo ze souborů vložených do CMS filesystemu. Pokud jsou nahrávány obrázky z lokálního úložiště, lze je pro rychlejší zpracování všechny zabalit do ZIP archívu a nahrát najednou.
 • Titulek – zobrazuje se v galerii (v základním přehledu prvků galerie, v „lightboxu“ a na samostatné stránce s prvkem galerie).
 • Popis – zobrazuje se v galerii (v „lighboxu“ a na samostatné stránce s prvkem galerie).
 • Zařadit – na konec/začátek galerie.
 • Smazat celou galerii – klepnutím na ikonku košíku v záhlaví dialogu pro vložení prvku do galerie.

U již vložených souborů v detailním módu lze využít funkce:

 • Změna titulku a popisku (jednotlivě, hromadně)
 • Mazání (jednotlivě, hromadně)
 • Pořadí prvků (o jednu položku nahoru/dolů, popř. globálně nahoru/dolů).

U již vložených souborů v kompaktním módů lze využít funkce:

 • Pořadí prvků – prvky jsou zobrazeny stejně jako na webu a pomocí metody „táhni a pusť“ lze jednoduše měnit jejich pořadí. Stav je automaticky ukládán.
 • Přejít zpět do detailního módu na konkrétní prvek galerie – klepnutím na ikonku nářadí u příslušného prvku.

Přepínání mezi kompaktním a detailním módem zobrazení se provádí klepnutím na ikonky vedle slova „Funkce“ u dialogu náhledu galerie.

Vlastnosti obsahu typu Galerie

Vlastnosti obsahu

Velikost náhledu

Rozměry malého obrázku/náhledu v přehledu celé galerie vyjádřeny v pixelech

Velikost preview

Rozměry obrázku zobrazeného po kliknutí na náhled. Obě uvedené hodnoty (šířka i výška) určují maximální možný rozměr strany. Ve výsledku jsou proporcionálně zachovány strany obrázku.

Náhledů na stránku

Počet obrázků zobrazených najednou na stránce. Pokud celkový počet souborů v galerii překročí uvedenou hodnotu, automaticky se zobrazí stránkování

Náhledů na řádek

Počet obrázků zobrazených v jednom řádku souhrnného přehledu celé galerie

Velikost videa

Rozměry videosouborů při zobrazení pro přehrávání. Obě uvedené hodnoty (šířka i výška) určují pevné rozměry pro zobrazení. Uvnitř okna pro zobrazení a spuštění videa se však zachovají proporcionální rozměry souboru.

Parametry videa

Určení technických parametrů přehrávaného videa. -ar: Audio Rate, -ab: Audio Bit Rate, -b: Video Bit Rate

Náhled administrace Galerie

Parametry obsahu galerie

Náhled administrace – vložení prvku

Vlastnosti prvku galerie

Náhled administrace v detailním zobrazení

Detailni náhled galerie

Náhled administrace v kompaktním zobrazení

Kompaktní náhled galerie

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed