Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Multimediální objekt

Multimediální objekt slouží ke správě a publikování multimediálních souborů, obrázků a videí.

Ikona MUltimediální galeriePomocí tohoto typu obsahu je možné publikovat a spravovat jednak obrázky ve formátech JPEG, PNG, GIF, tak i videa, která je možné nahrávat ve formátech OGG, MP4 a WebM nebo přebírat z Youtube.

Obrázek – parametry

Barva pozadí

Pokud se obrázek zobrazuje s kulatými rohy, v nestandardních rozměrech nebo v případě, že administrátor nahraje průhledný PNG obrázek, doplní se barva pozadí podle parametru zadaného v administraci. Originál nahraného obrázku se nemění, parametry zadané v administraci určují pouze způsob zobrazení na webu.

Černobílý obrázek

Po zaškrtnutí volby „černobílý“ se obrázek zobrazí jako černobílý.

Kvalita

Převzorkování obrázku dle zadaného parametru v rozmezí 0 – 99. Pokud uživatel při nahrání souboru ponechá tuto volbu prázdnou, použije se přednastavená hodnota 95.

Velikost

Administrátor může zvolit výsledné rozměry obrázku. Určuje se požadovaná velikost delší hrany obrázku. Rozměr kratší strany je proporcionálně upraven, poměr stran tak zůstává stejný jako u originálu.

Vlastní šířka a výška

Pro specifické situace, kdy jsou požadovány určité rozměry nezávislé na původních vlastnostech obrázku, je možné využít voleb „Vlastní šířka“ a „Vlastní výška“. Použití těchto voleb ignoruje originální vlastnosti obrázku.

Flash

Multimediální objekt může sloužit k publikaci Flash souborů. Je možné určit verzi Flash, která musí být na klientské stanici nainstalována pro úspěšné zobrazení souboru.

Součástí administrace je WYSIWYG editor pro zadání alternativního textu, který se má zobrazit v případě, že uživatel nemá nainstalovanou podporu technologie Flash v počítači nebo nainstalovaná verze neodpovídá zadaným požadavkům.

Obsahu lze určit individuální rozměry dle požadavků na zobrazení ve stránce. V případě velmi specifických situací lze definovat proměnné a jejich hodnoty, které bude nahraný Flash soubor přebírat a také nastavit parametry pro funkčnost – definovat ID, povolit/zakázat zobrazení na celou obrazovku, atd.

Videa

Typ obsahu Multimediální objekt umožňuje publikovat Flash videa (FLV), OGG, MP4 a WebM. Kromě publikace video souborů je možné také přebírat videa z Youtube.

Pro všechny typy videí může administrátor určit specifické rozměry pro zobrazení na webu, pokud jsou rozměry zdroje nevyhovující. V administraci je také možné nastavit výchozí obrázek (s výjimkou Youtube), který se zobrazí při načtení videa před jeho spuštěním.

Youtube videa

Pro identifikaci Youtube videí může uživatel zadat v administraci ID videa nebo je možné použít i celou adresu videa na Youtube. Video je poté přehráváno ve standardním přehrávači Youtube.

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed