Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Přehled

Přehled podstránek zobrazí své podřízené dokumenty nebo dokumenty jiného přehledového dokumentu. Využívá se typicky pro vytváření přehledů dokumentů-podstránek nebo pro vytváření menu.

Ikona PřehledPřehled podstránek zobrazí přehled svých dokumentů nebo jiného určeného dokumentu. Využívá se typicky pro vytváření přehledů dokumentů nebo pro menu. V přehledu se zobrazí automaticky název podstránky s odkazem a v případě vyplněného popisu dokumentu i tento text. Nejčastější podobou přehledu je odrážkový seznam, který je možné upravit jednotnými styly pro individuální vzhled a layout stránek.

Přehled podstránek využívá pro výběr množiny zobrazených dokumentů integrovaný fulltextový nástroj Apache Solr/Lucene. Je možné zobrazovat libovolný přehled dokumentů dle nastavení parametrů dotazu pro vyhledání. Je možné také uživatelské definování množiny zobrazených dokumentů.

Tímto se stává přehled jedním z nejčastěji používaných typů obsahu se širokými možnostmi využití, a to bez nutnosti zásahu programátora.

Administrace

V rámci přehledu lze nastavit následující vlastnosti:

 • Šablona zobrazení – možnost výběru z připravených šablon. Nyní je přichystáno na deset různých šablon, které pokrývají většinu běžných zobrazení. To zvyšuje samostatnost editorů obsahu, kteří si tak pouhou volbou šablony přizpůsobí, jaké položky a kde se budou zobrazovat (popis a galerie předpřipravených šablon). Další šablony mohou být vytvářeny specificky pro konkrétní projekt tak, aby pokryly všechny požadavky grafického návrhu.
 • Typ přehledu - dynamický, nebo statický.

Dynamický přehled

má dále tyto volby:

 • Hlavička před výpisem  typicky nadpis, který uvozuje přehled.
 • Patička za výpisem – nejčastěji se využívá pro zobrazení odkazu "Zobrazit všechny novinky", "Zobrazit více", apod.
 • Přehledová cesta – definuje cílovou sekci webu, odkud se dokumenty vyhledávají.
 • Fulltextová kritéria – pole pro vložení vlastního dotazu pro fulltextový nástroj za účelem získání relevantní množiny dokumentů. Tato vlastnost je určena pouze pro pokročilé uživatele. Podmínky se zadávají v syntaxi Apache Lucene/Solr, navíc je možné do nich vkládat parametry HTTP požadavku v symbolické formě ${<parameter-name>(:<default-value>)} (výchozí hodnota se použije, pokud parametr daného názvu neexistuje)

  Příklad:
  vivo_cms_model_document_keywords:${keyword:*}


 • Řazení dokumentů – nastavení řazení cílových dokumentů (abecedně, dle data, dle pozice, atd.).
 • Limit počtu dokumentů – omezení počtu zobrazených dokumentů. Využívá se například v postranních boxech, kde je omezený prostor pro zobrazení.

Náhled administrace dynamického přehledu:

Dynamický přehled

Výhody:

 • Jednou určíte cestu (nebo výběrová kritéria) a všechny změny, které následně provádíte v dokumentech, se automaticky promítají do přehledu. Pokud například přidáte nový dokument, automaticky se zobrazí se v přehledu, aniž by byl nutný jakýkoliv další zásah z vaší strany. 
 • Zadání přehledové cesty je jednoduché, dokonce ve většině případů ani zadána být nemusí (pak se zobrazují přímo podřízené dokumenty).
 • Limitem si můžete řídit počet zobrazených dokumentů, takže lze Přehled využít pro dlouhá celostránková rozcestí i pro postranní boxy s omezenou kapacitou.
 • Pomocí širokých možností řazení dokumentů si snadno uspořádáte odkazy dle potřeb na konkrétní stránce (abecedně, podle pozice ve struktuře, podle aktuálnosti, nebo dokonce i náhodně).
 • Různé šablony vám umožní zobrazit více či méně údajů ke každému dokumentu (kromě názvu dokumentu jde například o datum vydání, autora, krátký popis, atd.).

Statický přehled

Od verze LARS Vivo 1.1.2. existuje nová možnost, jak vytvářet a spravovat přehled - tzv. statický přehled. Statický přehled je seznam dokumentů, které si sami vyberete. Zadáváte cesty ke konkrétním dokumentům, a tak si vytváříte jejich přehled.

Náhled administrace statického přehledu:

Statický přehled

Výhody:

 • Vyberete si dokumenty zcela libovolně, nejste nijak limitováni tím, kde se ve stromu vašeho webu nacházejí.
 • Pokud bude některý z dokumentů například archivován, tak se na webu v přehledu nezobrazí. Pokud bude aktualizován jeho obsah, nebo bude dokument jen přesunut ve struktuře, odkaz z přehledu bude stále fungovat (je zachována referenční integrita).
 • Různé šablony vám umožní zobrazit více či méně údajů ke každému dokumentu (kromě názvu dokumentu jde například o datum vydání, autora nebo krátký popis).

Typické využití přehledu podstránek

Mapa stránek

Přehled podstránek je běžně využíván pro generování mapy stránek. V rámci implementace je možné libovolně určit grafickou podobu výstupu.

Přehled novinek, tiskových zpráv

Přehled novinek s omezením počtu zobrazených dokumentů. Přehledová stránka obsahuje také podporu exportu dat do formátů RSS a XML.

Kombinace s HTML obsahem

Díky využití MultiContent Dokumentu se přehled často kombinuje s HTML stránkou. Je tak možné jednoduše vytvořit textovou stránku s přehledem subdokumentů.

Prezentace jednoho vybraného dokumentu

Různá zobrazení jednoho dokumentu z vybrané sekce dle určených vlastností. Například – nejnovější produkt, nejčtenější článek, apod.

Slideshow

Zobrazení vizuálních informací s textovým popisem (viz úvodní stránka tohoto webu) je realizováno přehledem, který poskytuje možnost řazení jednotlivých slides, změnu popisku a obrázku a samozřejmě přidání či odebrání slide.

Související články

Díky možnosti přehledu zobrazovat dokumenty na základě dotazu na úložiště je možné využít tento typ obsahu i pro zobrazení souvisejících článků. Vazbu jde určit dle autora, klíčových slov nebo dalších atributů dokumentu.

Rozbalovací přehled

Tento přehled (přesněji šablona) umožňuje zobrazit obsah jednotlivých dokumentů přímo na dané stránce, přičemž jednotlivé položky přehledu jsou rozbalovací. Přehled lze nastavit jako víceúrovňový.

Vlastnosti obsahu typu Přehled

Přehledová cesta

Cesta k dokumentu, jemuž podřízené dokumenty mají být v přehledu zobrazeny. Pokud není přehledová cesta nastavena, zobrazují se podřízené dokumenty aktuálního dokumentu, jehož je přehled obsahem.

Fulltext kritéria

Kritéria se zadávají formou fulltext dotazu (detaily viz. technická dokumentace) a aplikují se na VŠECHNY dokumenty podřízené dokumentu přehledu (viz. parametr přehledová cesta).

Řazení dokumentů

Určuje, podle jaké vlastnosti se budou třídit podřízené dokumenty

Limit počtu dokumentů

Maximální počet dokumentů, které může přehled zobrazit

Ukázky použití přehledu na různých projektech:

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed