Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Soubor

Soubor je základní typ obsahu. Pokud má dokument s tímto obsahem nastaven layout, soubor se zobrazí v něm (obrázek přímo ve stránce, ostatní typy souborů odkazem ke stažení), v opačném případě se soubor vždy stahuje přímo.

SouborSoubor je základní typ obsahu. Pokud má dokument s tímto obsahem nastaven layout, soubor se zobrazí v něm (obrázek přímo ve stránce, ostatní typy souborů odkazem ke stažení), v opačném případě se vždy soubor stahuje přímo.

Při nahrávání souboru systém rozpozná typ souboru a určí formu jeho zobrazení, možnosti editace a dalšího zpracování.

Po nahrání jednoho typu souboru je možné změnit jeho MIME typ pouze nastavením stránky pro nový soubor a zopakováním kroků pro nahrání nového souboru. Systém pak u stránky automaticky přenastaví MIME typ souboru.

Speciální předefinované typy obsahu Soubor je HTML Soubor.

Vlastnosti obsahu typu Soubor

Vlastnosti obsahu

MIME typ souboru

MIME typ v prostředí internetu jednoznačně určuje typ (formát) souboru. V závislosti na typu souboru systém vybere možný způsob jeho modifikace (textovým, WYSIWYG příp. jiným editorem nebo dialogem uploadu souboru příp. jejich kombinací).

Zdrojový soubor

Pokud má dokument nastaven layout, soubor se zobrazí v něm (obrázek přímo ve stránce, ostatní typy souborů odkazem ke stažení), v opačném případě se stahuje soubor přímo.

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed